O nama / Dokumenti

Online biblioteka korisnih datoteka Hrvatske zajednice županija.

Članice zajednice (98 kB doc)
Statut (105.24 kB pdf)
Deklaracija o važnosti političkog uvažavanja i suradnji svih dionika političkog života (683.22 kB pdf)
Rješenje (147.43 kB pdf)
Načela programa rada Hrvatske zajednice županija (118 kB pdf)
Poslovnik Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija (1.58 MB pdf)
Poslovnik Skupštine Hrvatske zajednice županija (215.33 kB pdf)
Prijedlog za osnivanje nacionalne udruge županija RH (89.5 kB doc)
Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija (25.05 kB pdf)
Odluka o ustanovljenju odbora skupštine Hrvatske zajednice županija (90.15 kB pdf)
Uvodno izlaganje predsjednika zajednice Zlatka Komadine (272.32 kB pdf)
Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (453.89 kB pdf)
Obrazac za potpisivanje Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (eng) (1.55 MB jpg)
Imenovanje - Stalni ovlašteni predstavnici za provedbu postupka (428.15 kB pdf)
Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga procijenjen vrijednosti ispod zakonskog praga – HZŽ (126.91 kB pdf)
Smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (509.9 kB pdf)
Program rada za 2016. godinu (310.45 kB pdf)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije ugovora Hrvatske zajednice županija (345.74 kB pdf)
Popis članova Skupštine Hrvatske zajednice županija (213.68 kB pdf)
Deklaracija o jakoj obnovljenoj regionalnoj politici nakon 2020. (753.44 kB pdf)
Program rada za 2017. godinu (375.46 kB pdf)