O nama / Imenovanja

 • Imenovanja

2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radna skupina za provedbu OECD-ove Preporuke o poboljšanju okolišnih svojstava javne nabave: Anita Sinjeri-Ibrišević (Sisačko-moslavačka županija) članica i Bruno Kostelić (Istarska županija) zamjenik članice.

Radna skupina za provedbu OECD-ove Preporuke o zakonodavnim instrumentima kojima se poboljšavaju okolišna svojstva javne nabave: Zlatko Hosu (Osječko-baranjska županija) član i Ljiljana Curić (Brodsko-posavska županija) zamjenica člana.

Povjerenstvo za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Katarina Cicvarić  (Vukovarsko-srijemska županija) zamjenica članice.

 

Ministarstvo financija

Radna skupina za uskladu Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti: Denis Samohod (Šibensko-kninska županija) član i Barbara Škreblin - Borovčak (Istarska županija) zamjenica člana.

 

Ministarstvo pravusuđa i uprave

Savjet za suzbijanje korupcije: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinske županije) članica i Renata Skoko (Varaždinska županija) zamjenica članice.

 

Ministarstvo poljoprivrede

Povjerenstvo za prikupljanje dokumentacije, izrade analiza i prijedloga za izmjenu Zakona o Zaštiti životinja: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) član i Jurica Ambrožić (Grad Zagreb) zamjenik člana.

Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) član i Anita Sinjeri - Ibrišević (Sisačko-moslavačka županija) zamjenica člana.

Povjerenstvo za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji: Silvija Šokčević (Vukovarsko-srijemska županija) član i Željko Burazović (Brodsko-posavska županija) zamjenik člana.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Radna skupina za izradu prijedloga Pravilnika o metodologiji za procjenu potreba: Alenka Ljubešić (Sisačko-moslavačka županija) i Marijana Rončević (Ličko-senjska županija) članice, Snježana Mišir (Bjelovarsko-bilogorska županija) i Vesna Milinković (Ličko-senjska županija) zamjenice članica.

Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje do 2028: Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) članica i Verica Rupčić (Koprivničko-križevačka županija) zamjenica članice.

Evaluacijska upravljačka skupina za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.: Vlatka Mlakar (Krapinsko-zagorska županija) članica i Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) zamjenica članice.

Radna skupina za izradu i praćenje Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine: Mateja Petrić (Grad Zagreb) članica i Matea Bogović (Sisačko-moslavačka županija) zamjenica članice.

Radna skupina za izradu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi: Sonja Tošić-Grlač (Međimurska županija) članica i Branko Sabo (Brodsko-posavska županija) zamjenik članice.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Odbor za praćenje Jadransko - jonskog programa transnacionalne suradnje 2021. - 2027. (Interreg IPA ADRION): Marica Babić (Splitsko-dalmatinska županija) članica i Antonija Odak (Dubrovačko-neretvanska županija) zamjenica članice.

Radna skupina za koordinaciju aktivnosti regionalnih koordinatora: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija) i Boris Miletić (Istarska županija) članovi i Martina Furdek-Hajdin (Karlovačka županija) i Vojko Braut (Primorsko-goranska županija) zamjene članova.

 

Ministarstvo turizma i sporta

Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma: Anita Sinjeri - Ibrišević (Sisačko-moslavačka županija) članica i Matea Dorčić (Splitsko-dalmatinska županija) zamjenica članice.

Radna skupina za izradu Nacrta pravilnika o pokazateljima za praćenje razvoja i održivosti turizma: Željko Fanjak (TZ Karlovačke županije) član i Nina Kukurin (Istarska županija) zamjenica člana.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova

Odbor za praćenje Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021. - 2027: dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet. (Brodsko-posavska županija) član i Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) zamjenik člana.

Odbor za praćenje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju, Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027: Matija Posavec (Međimurska županija) član i Dražen Milinković (Vukovarsko-srijemske županije) zamjenik člana.

Odbor za praćenje Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021. - 2027: Anđelko Stričak (Varaždinska županija) član i Martina Furdek Hajdin (Karlovačka županija) zamjenica člana.

Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj: Martina Furdek-Hajdin (Karlovačka županija) članica i Josip Grivec (Međimurska županija) zamjenik članice.

 

Mintarstvo znanosti i obrazovanja

Vijeće za strukovno obrazovanje: Vesna Hajsan Dolinar (Karlovačka županija) članica.

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Savjet za pomorsko dobro i morske luke: Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija) član.

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Aktivnosti poticanja osnivanja i rada savjeta mladih: Tea Batel (Istarska županija) članica i Domagoj Ćorić (Osječko-baranjska županija) zamjenik članice.

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju: Martina Furdek Hajdin (Karlovačka županija) članica i Damir Brčić (Splitsko-dalmatinska županija) zamjenik članice.

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Radna skupina za izradu Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i izradu Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025.: Jana Radić (Grad Zagreb) članica i Marina Ožbolt (Primorsko-goranska županija) zamjenica članice.

 

Ured za udruge

Savjet za razvoj civilnog društva: Ružica Čavar (Vukovarsko-srijemska županija) članica i Ivana Rumenović Novinić (Karlovačka županija) zamjenica članice.

 

2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radna skupina za praćenje provedbe Akcijskog plana EU „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“: Koraljka Vahtar-Jurković (Primorsko-goranska županija) članica i Ivana Orkić Krajina (Osječko-baranjska županija) zamjena članice.

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022. – 2027.: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Zvonimir Dorkin (Zadarska županija) zamjena članice.

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.: Zorica Hegedušić (Virovitičko-podravska županija) članica i Marija Vuković (Splitsko-dalmatinska županija) za zamjenu članice.

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028.: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Karolina Bui (Grad Zagreb) za zamjenu članice. 

 

Ministarstvo poljoprivrede

Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze: Goran Voloder (Primorsko-goranska županija) član i Sandra Banožić (Vukovarsko-srijemska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) član i Silva Wendling (Osječko-baranjska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o ribolovu jegulje: Zlatko Repač (Sisačko-moslavačka županija) član.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o radu Povjerenstva za komasacije poljoprivrednog zemljišta: Milan Uzelac (Ličko-senjska županija) član i Dimitrije Švabić (Istarska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o objavi javnog poziva za odabir područja komasacije poljoprivrednog zemljišta: Ognjen Vukmirović (Šibensko-kninska županija) član i Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. "Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima" i intervencije 74.01. "Potpora za sustave javnog navodnjavanja" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) za člana.

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Renata Skoko (Varaždinska županija) za zamjenicu članice.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Stručna radna skupina u sklopu projekta eArhiva – „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“: Mario Sambolec (Varaždinska županija) član i Nikolina Stanić (Požeško-slavonska županija) zamjena člana.

Radna skupina za izradu Zakona o upravljanju državnom imovinom: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija) i Silvija Profeta Fabijančić (Krapinsko-zagorska županija) za članice te Ivana Mihalić Fabris (Istarska županija) i Marina Jakšić (Koprivničko-križevačka županija) za zamjene članica.

 

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Radna skupina za izradu Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga: Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) članica i Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) zamjena članice.

Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.: Vlatka Mlakar (Krapinsko-zagorska županija) članica i Marina Jakšić (Koprivničko-križevačka županija) zamjena članice.

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027.: Daniel Segarić (Zadarska županija) član i Bojan Mijok (Virovitičko-podravska županija) zamjena člana.

Odbor za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (izmjena): Zrinka Čobanković (Vukovarsko-srijemska županija) članica.

Radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027.:

 • Radna skupina Pametna Hrvatska: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija) član i Ernest Petry (Ličko-senjska županija) zamjena člana,
 • Radna skupina Zelena Hrvatska: Željko Kolar (Krapinsko-zagorska županija) član i Joško Cebalo (Dubrovačko-neretvanska županija) zamjena člana,
 • Radna skupina Povezana Hrvatska: Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija) član i Marijo Klement (Virovitičko-podravska županija) zamjena člana,
 • Radna skupina Solidarna Hrvatska: Sandra Čakić Kuhar (Istarska županija) članica i Vesna Hajsan Dolinar (Karlovačka županija) zamjena članice,
 • Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj: Danijel Marušić (Brodsko-posavska županija) član i Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) zamjena člana.Odbor 

Odbor za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (izmjena): Denis Čosić (Osječko-baranjska županija) član.

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Euro-MED 2021. - 2027.: Ivan Plačko (Međimurska županija) član i Vojko Braut (Primorsko-goranska županija) zamjena člana.

 

Ministarstvo zdravstva

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju: Marko Kolega (Zadarska županija) član i Mario Adamović (Vukovarsko-srijemska županija) zamjena člana.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Mreže javne zdravstvene zaštite:

- iz djelokruga primarne zdravstvene zaštite: spec.ob.med. Marko Rađa (Splitsko-dalmatinska županija) za člana  i dr.sc. Sonja Tošić Grlač (Međimurska županija) za zamjenicu člana

- iz djelokruga bolničke zdravstvene zaštite: Mato Devčić (Korpivničko-križevačka županija) za člana i Dinko Blažević (Virovitičko-podravska županija) za zamjenika člana 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Radna skupina za izradu Prijedloga nacrta Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja: Mirjana Smičić Slovenec (Krapinsko-zagorska županija) članica i Martina Bunić (Virovitičko-podravska županija) zamjena članice.

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih: Marko Kapular (Osječko-baranjska županija) član.

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Stručna radna skupina u provedbi projekta "e-Savjetovanja - proširenja, nadogradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću": Alenka Paradžik (Vukovarsko-srijemska županija) članica, Vlatka Vučić Marasović (Zadarska županija) članica, Tanja Zatezalo (Primorsko-goranska županija) zamjena članica i Josip Milec (Brodsko-posavska županija) zamjena članica.

 

2021.

Ministarstvo financija

Koordinacijski odbor za prilagodnu opće države: Marina Čolig (Zagrebačka županija) članica i Sunčica Bajić (Požeško-slavonska županija) za zamjena članice.

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unaprjeđenju poduzetničke infrastructure: Vlatka Mlakar (Krapinsko-zagorska županija) članica i Marlena Floigl (Šibensko-kninska županija) za zamjena članice.

Upravljački odbor – provedba Ugovora o savjetodavnim uslugama u cilju uspostave Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi koji se provode u sklopu Strateškog projekta za podršku uspostavi Inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi: Danijel Marušić (Brodsko-posavska županija) član i Vlatka Mlakar (Krapinsko-zagorska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama

 • Tehnička radna skupina za ublažavanje klimatskim promjenama: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Zvonimir Dorkin (Zadarska županija) zamjena članice.
 • Tehnička radna skupina za prilagodnu klimatskim promjenama: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Renata Obradović (Požeško-slavonska županija) zamjena članice.

Povjerenstvo za izradu prijedloga novog pravilnika o gospodarenju otpadom: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Ivana Orkić Krajina (Osječko-baranjska županija) zamjena članice.

Odbor za kružno gospodarstvo: Mirko Radolović (Istarska županija) član i Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) zamjena člana.

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Radna skupina za izradu teksta nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama: Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija) član i Nada Milošević (Primorsko-goranska županija) zamjena člana.

 

Ministarstvo poljoprivrede

Povjerenstvo za izradu Zakona o komasaciji: Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija) člana i Silva Wendling (Osječko-baranjska županija) zamjena člana.

Stručna radna skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2021. – 2027. godine: Ezio Pinzan (Istarska županija) član i Katarina Šuta (Splitsko-dalmatinska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2021. - 2027. godine: Ezio Pinzan (Istarska županija) član.

Odbor za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.godine i Odbora (u sjeni) za strateški plan zajedničke poljoprivredne politike od 2023. do 2027. godine: Petar Mamula (Primorsko-goranska županija) član i Darko Juzbašić (Vukovarsko-srijemska županija) za zamjenu člana.

Stručna radna skupina za izradu prijedloga Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2030. godine: Denis Validžić (Virovitičko-podravska županija) član i Ana Valić (Karlovačka županija) članica.

 

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Savjet za reformu tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave: Danijel Marušić (Brodsko-posavska županija) član i Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija) zamjena člana.

Radna skupina za izradu Zakona o sprječavanju sukoba interesa: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija) članica.

Stručna radna skupina za izradu Nacionalnog plana za razvoj javne uprave od 2021. – 2027. godine: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalamtinska županija) članica, Ivan Horvat (Virovitičko-podravska županija) član, Branka Mimica (Primorsko-goranska županija) zamjena članova i Ines Pavlačić (Karlovačka županija) zamjena članova.

Međuresorna skupina projekta „Optimizacija sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave“: Ljiljana Škifić (Istarska županija) članica i Melita Pavlek (Hrvatska zajednica županija) članica.

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Strateški projektni odbor (SPO) i radne skupine projekta „Potpora poboljšanju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

 • Strateški projektni odbor: Ljubica Božić (Varaždinska županija)
 • Radna skupina za planiranje: Larisa-Katrin Peranović (Vukovarsko-srijemska županija)
 • Radna skupina za standarde kvalitete: Marša Camlić Klarić (Istarska županija)
 • Radna skupina za udomiteljstvo: Kristina Leventić (Centar za socijalnu skrb Beli Manastir)

Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine: Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) članica i Ivana Žunac (Karlovačka županija) zamjena članice.

Radna skupina za izradu nacrta prijedloga nacionalnog provedbenog dokumenta/plana u sklopu Programa EU Jamstvo za djecu: Sonja Tošić Grlač (Međimurska županija) članica i Ivana Stanić (Osječko-baranjska županija) zamjena članice.

Nacionalni odbor za razvoj volonterstva: Ivana Rumenović Novinić (Karlovačka županija) članica i Martin Mrša (Udruga mladih „Mladi u EU“) zamjena članice.

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala: Edita Stilin (Primorsko-goranska županija) članica i Davor Lonić (Zadarska županija) zamjena članice.

Pododbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima europske teritorijalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije s područja NUTS 2 regije Grada Zagreba, NUTS 2 regije Sjeverne Hrvatske, NUTS 2 regije Panonske Hrvatske te NUTS 2 regije Jadranske Hrvatske

 • NUTS 2 Panonska Hrvatska: Ivan Anušić (Osječko-baranjska županija) član i Denis Ćosić (Osječko-baranjska županija) zamjena člana te Martina Furdek Hajdin (Karlovačka županija) članica i Vesna Hajsan Dolinar (Karlovačka županija) za zamjenu članice.
 • NUTS 2 Jadranska Hrvatska: Božidar Longin (Zadarska županija) član i Šime Vicković (Zadarska županija) zamjena člana te Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija) član i Joško Cebalo (Dubrovačko-neretvanska županija) zamjena člana.
 • NUTS 2 Sjeverna Hrvatska: Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) član i Ervin Kolarec (Zagrebačka županija) zamjena člana.
 • NUTS 2 Grad Zagreb: Danijela Dolenec (Grad Zagreb) članica i Mirjana Zubak (Grad Zagreb) zamjena članice.

Radna skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. – Integrirani teritorijalni razvoj: Danijel Marušić (Brodsko-posavska županija) član i Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) zamjena člana.

Otočno vijeće: Božidar Longin (Zadarska županija) član i Zlatko Komadina (Primorsko-goranska županija) zamjena člana.

 

Ministarstvo turizma i sporta

Nacionalno koordinacijsko tijelo za praćenje Nacionalnog programa športa 2019. – 2026.: Danijel Marušić (Brodsko-posavska županija) član.

 

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Radna skupina za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe: Danijel Marušić (Brodsko-posavska županija) član i Željko Turk (Grad Zaprešić) zamjena člana.

 

Ministarstvo zdravstva

Radna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti: Helena Bandalović (Splitsko-dalmatinska županija) članica i Ksenija Čuljak (Zagrebačka županija) zamjena članice.

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Radna skupina za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje 2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2023. godine: Žaklina Marević (Dubrovačko-neretvanska županija) članica i Vjeran Štublin (Zagrebačka županija) zamjena članice.

Radna skupina za izradu nacrta Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: Vesna Hajsan Dolinar (Karlovačka županija) članica, Tomislav Đonlić (Splitsko-dalmatinska županija) član i Vjeran Štublin (Zagrebačka županija) zamjena članova.

 

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Savjet za mlade: Karmela Franić (Ličko-senjska županija) članica i Kristina Milašinović (Karlovačka županija) zamjena članice.

 

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Radna skupina za izradu prijedloga Strategije digitalne Hrvatske 2030.: Matija Palalić (Karlovačka županija) član i Vedran Kružić (Primorsko-goranska županija) zamjena člana.

 

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Stručna radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2021. do 2027. godine: Šime Vicković (Zadarska županija) član i Ante Vukašina (Zadarska županija) zamjena člana.

 

Vlada Republike Hrvatske – Ured predsjednika Vlade

Koordinacijski odbor za komunikaciju: Senka Bilać (Šibensko-kninska županija) za članica i Melita Ivančić (Koprivničko-križevačka županija) zamjena članice.

 

Vlada Republike Hrvatske – Ured za udruge

Radna skupina za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2021. do 2027. godine: Mateja Fras Venus (Virovitičko-podravska županija) članica i Jadranka Dujić Frlan (Zagrebačka županija) zamjena članice.