Projekti / Volim svoju županiju

  • Volim svoju županiju

Najbolje fotografije 2021.

1. mjesto: Ljubav, Leo Lendić (Splitsko-dalmatinska županija)

2. Tri ceste, Tomislav Jugkala (Zagrebačka županija) 

3. Igre prijestolja u Lonjskom polju, Marija Čehko (Sisačko-moslavačka županija)

Žitna polja, Ivana Rakić (Požeško-slavonska županija)

Razigrani labud, Ivica Bilandžić (Osječko-baranjska županija) 

Vredne roke pleteju ceker, Alenka Novak (Međimurska županija)

Savsko jutro, Ljiljana Čičić (Brodsko-posavska županija)

Korana, Vilim Stojković (Karlovačka županija) 

S druge strane ograde, Rina Cota (Šibensko-kninska županija) 

Jutarnja šetnja, Ivan Selci (Virovitičko-podravska županija) 

Kralj i vrana, Iva Mejašić (Grad Zagreb) 

Tabletić – tradicionalni slavonski mali stolnjak, Barbara Ležaić (Vukovarsko-srijemska županija) 

Curak, Miro Dežulović (Primorsko-goranska županija) 

Sharing is caring, Lucija Dušman (Istarska županija) 

Ušće Neretve, Stjepan Jozepović (Dubrovačko-neretvanska županija) 

Munje iznad zagorske kleti, Silvestar FIlko

Srna u žitu, Boris Fabijanec (Koprivničko-križevačka županija) 

Tulove grede, Branka Jovančević (Zadarska županija) 

Velebit, Stjepan Brkljačić (Ličko-senjska županija) 

Sunce se kupa, Vedrana Berečki (Bjelovarsko-bilogorska županija) 

Drava (Pejzaž), Fran Bijelić (Varaždinska županija) 

 

Fotografija koja je prikupila najviše glasova putem Facebooka: Lane, Davorin Jurković (Primorsko-goranska županija)