Članice /

Bjelovarsko-bilogorska županija

Župan: Marko Marušić
Adresa: Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar
T: (+385 43) 221-901
F: (+385 43) 244-450
E: kabinet.zupana@bbz.hr
W: http://bbz.hr/

Brodsko-posavska županija

Župan: Danijel Marušić
Adresa: Kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 35000 Slavonski Brod
T: (+385 35) 216-200
F: (+385 35) 443-003
E: zupan@bpz.hr
W: http://www.bpz.hr/

Dubrovačko-neretvanska županija

Župan: Nikola Dobroslavić
Adresa: Gundulićeva poljana 1, 20000 Dubrovnik
T: (+385 20) 351-402
F: (+385 20) 321-059
E: zupan@dubrovnik-neretva.hr
W: http://www.dubrovnik-neretva.hr/

Grad Zagreb

Gradonačelnik Grada Zagreba: Tomislav Tomašević
Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
T: 01/610-1000
F:
E: tomislav.tomasevic@zagreb.hr i kabinet@zagreb.hr
W: http://www.zagreb.hr/

Istarska županija

Župan: Boris Miletić
Adresa: Flanatička 29, 52000 Pula
T: (+385 52) 352-106
F: (+385 52) 352-123
E: kabinet@istra-istria.hr
W: http://www.istra-istria.hr/

Karlovačka županija

Župan: Martina Furdek-Hajdin
Adresa: Ulica A. Vraniczanyja 2, 47000 Karlovac
T: (+385 47) 666-101
F: (+385 47) 666-261
E: zupan@kazup.hr
W: http://www.kazup.hr/

Koprivničko-križevačka županija

Župan: Darko Koren
Adresa: Ul. A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica
T: (+385 48) 658-203
F: (+385 48) 622-584
E: zupan@kckzz.hr
W: http://kckzz.hr/

Krapinsko-zagorska županija

Župan: Željko Kolar
Adresa: Magistratska 3, 49000 Krapina
T: (+385 49) 329-212
F: (+385 49) 329-211
E: zeljko.kolar@kzz.hr
W: http://www.kzz.hr/

Ličko-senjska županija

Župan: Ernest Petry
Adresa: Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić
T: (+385 53) 588 279
F: (+385 53) 572-100
E: kabinet.zupana@licko-senjska.hr
W: http://www.licko-senjska.hr/

Međimurska županija

Župan: Matija Posavec
Adresa: Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec
T: (+385 40) 374-201
F: (+385 40) 391-005
E: zupan@medjimurska-zupanija.hr
W: http://medjimurska-zupanija.hr/

Osječko-baranjska županija

Župan: Ivan Anušić
Adresa: Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek
T: (+385 31) 221-500
F: (+385 31) 203-191
E: zupan@obz.hr
W: http://www.obz.hr/

Požeško-slavonska županija

Župan: Antonija Jozić
Adresa: Županijska 7 i 9, 34000 Požega
T: (+385 34) 290-202
F: (+385 34) 290-200
E: uredzupana@pszupanija.hr
W: http://www.pszupanija.hr/

Primorsko-goranska županija

Župan: Zlatko Komadina
Adresa: Adamićeva 10, 51000 Rijeka
T: (+385 51) 351-601
F: (+385 51) 212-948
E: zupan@pgz.hr
W: http://www.pgz.hr/

Sisačko-moslavačka županija

Župan: Ivan Celjak
Adresa: Ulica Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak
T: (+385 44) 550-201
F: (+385 44) 524-158
E: zupan@smz.hr
W: http://www.smz.hr/

Splitsko-dalmatinska županija

Župan: Blaženko Boban
Adresa: Domovinskog rata 2, 21000 Split
T: (+385 21) 400-200
F: (+385 21) 345-164
E: kabinet@dalmacija.hr
W: http://www.dalmacija.hr/

Šibensko-kninska županija

Župan: Marko Jelić
Adresa: Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22000 Šibenik
T: (+385 22) 460-701
F: (+385 22) 460-750
E: zupan@skz.hr
W: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/

Varaždinska županija

Župan: Anđelko Stričak
Adresa: Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
T: (+385 42) 390-555
F: (+385 42) 390-553
E: zupan@varazdinska-zupanija.hr
W: http://www.varazdinska-zupanija.hr/

Virovitičko-podravska županija

Župan: Igor Andrović
Adresa: Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica
T: (+385 33) 638-100
F: (+385 33) 722-465
E: ured.zupana@vpz.hr
W: http://www.vpz.hr/

Vukovarsko-srijemska županija

Župan: Damir Dekanić
Adresa: Županijska 9, 32000 Vukovar
T: (+385 32) 454-201 , 454-202
F: (+385 32) 454-200
E: damir.dekanic@vusz.hr
W: http://www.vusz.hr/

Zadarska županija

Župan: Božidar Longin
Adresa: Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
T: (+385 23) 350-401
F: (+385 23) 250-356
E: zupanija@zadarska-zupanija.hr
W: http://www.zadarska-zupanija.hr/

Zagrebačka županija

Župan: Stjepan Kožić
Adresa: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb
T: (+385 1) 6009-401
F: (+385 1) 6154-008
E: s.kozic@zagrebacka-zupanija.hr
W: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/