„Utjecaj, a ne ukras“

Glavni ciljevi projekta „Utjecaj, a ne ukras“ - jačanje uloge djece i odraslih za aktivnu dječju participaciju su povećati opću svijest i znanje djece i odraslih (stručnjaka i volontera u OCD-ovima, nastavnika u školama, zatim lokalnih/regionalnih donositelja odluka) o temama kao što su dječja prava, aktivno dječje sudjelovanje, zagovarački i participativni procesi s djecom, kako komunicirati s djecom prilikom odlučivanja, kako omogućiti djeci da ostvaruju svoja prava da budu saslušana, izražavaju svoje mišljenje te zajedno s odraslima sudjeluju o odlučivanju u životu zajednice, škole, društva.

Tako nas očekuju ciklusi edukacija za postojeće i nove voditelje Dječjih vijeća, edukacije o participaciji s djecom za regionalne čelnike iz gradskih/općinski/županijskih uprava, institucija i ustanova, susreti Dječjih vijeća u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu, putujuće izložbe „Djeca OKO nas“, Naj-projekti Dječjih vijeća i dodjela godišnjih nagrada „Emil Paravina“ djeci za ostvarivanje dječjih prava. Razvit ćemo i set edukativnih i digitalnih alata za djecu i odrasle na temu dječjih prava, prilagođene digitalnim oblicima komunikacije i društvenim mrežama.

U projekt će biti uključeno 20-ak Dječjih vijeća, Dječjih foruma, vijeća učenika, gradskih, općinskih i županijskih čelnika te njihove lokalne zajednice na području cijele Hrvatske kako bi se razvila i podigla kvaliteta i kultura dijaloga između djece i odraslih u javnom prostoru, a da djeca ne budu ukras, već korisnici svojih prava i kreatori odluka.

Projekt sufinancira Europska komisija iz CERV programa, a provode Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatska zajednica županija.

„Rekreiraj život i posao za žene i muškarce “

Projektom „Rekreiraj život i posao za žene i muškarce “ osvještava se poslovna zajednice i šira javnost  o izazovima s kojima se suočavaju mladi ljudi pri zaposlenju i podizanju obitelji. Cilj projekta je potaknuti na uvođenje novih poslovnih praksi koje će poticati usklađivanje obiteljskog i poslovnog života za žene i muškarce, promicati ravnopravnije sudjelovanje majki na tržištu rada kao i aktivnu ulogu očeva u skrbi o djeci, što je u skladu s prioritetima demografske revitalizacije i jačanja obitelji Vlade Republike Hrvatske.

Ciljevi EU sufinanciranog projekta:

 • Smanjenje utjecaja spolnih stereotipa na mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere mladih žena/roditelja

 • Senzibilizacija poslodavaca i javnosti o kulturalno  uvjetovanom različitom očekivanju od muškaraca i žena na poslu i u obitelji.

 • Smanjenje nesvjesne pristranosti poslodavaca, zaposlenih i predstavnika regionalnih/lokalnih vlasti.

 • Poboljšanje položaja zaposlenih majki i žena na radnom mjestu.

 • Poboljšanje informiranost zaposlenih majki i očeva o postojećim zakonskim rješenjima roditeljskog dopusta  te im osvijestiti mogućnosti fleksibilnih radnih aranžmana. Time utjecati na rast korištenja roditeljskog dopusta očeva.

 • Aktivnosti projekta:     

  • Konferencija

  Održane su dvije konferencije s 28 izlagača koje su okupile 265 sudionika.

  • Javna događanja

  Održano je 5 javnih predstavljanja projekta u Rijeci, Varaždinu, Splitu, Osijeku i Puli, 4 svečane dodjele MAMFORCE Standarda te 4 predstavljanja rezultata istraživanja koji su zajedno okupili 1.556 sudionika.

  • Istraživanja

  Provedena su istraživanja o izazovima usklađivanja roditeljstva i karijere te o ravnoteži privatnog i poslovnog života zaposlenih majki i trudnica.

  • Edukacije

  Održano je 20 edukacija o inkluzivnom lidershipu za 328 poslodavaca, menadžera, rukovoditelja i stručnjaka za ljudske potencijale, te 12 edukacija za 395 zaposlenih o pravima zaposlenih roditelja i novostima koje je donijela EU Direktiva o ravnoteži privatnog i poslovnog života roditelja i skrbnika.

  MAMFORCE Standard uveden je u 20 organizacija čime su poboljšani uvjeti rada za 13.722 zaposlenih što je u organizacijama dovelo do većeg angažmana zaposlenih, boljeg lidershipa i većeg zadovoljstva ravnotežom privatnog i poslovnog života.

  Uvođenjem MAMFORE standarda, cilj je bio i tijekom trajanja projekta provesti promjene koje će pridonijeti promjeni organizacijske kulture te ju učiniti spremnijom za prihvaćanje zakonskih promjena koje je donijela nova EU Direktiva o ravnoteži privatnog i poslovnog života.

  Audit koji vodi do stjecanja MAMFORCE Standarda evaluira postojeće poslovne prakse i ispituje iskustvo zaposlenih kako bi se identificirali izvori nesvjesnih predrasuda koje podržavaju stereotipna očekivanja o rodnim ulogama žena i muškaraca. Mjerenje statusa quo omogućuje poboljšanja neophodna za stvaranje organizacijske kulture pravičnosti u kojoj svatko može biti uspješan bez obzira na razlike i životne okolnosti. To rezultira boljom produktivnošću i inovativnošću zbog pozitivnog utjecaja većeg angažmana zaposlenih i raznolikosti ideja zahvaljujući rodnoj ravnoteži i općoj raznolikosti.

  • Brošura

  Izrađena je MAMFORCE brošura sa studijama slučaja pojedinih organizacija u projektu, brošura o Inkluzivnom vodstvu i Vodič kroz administraciju za (buduće) roditelje.

Nositelj projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a partneri su tvrtka Spona Code d.o.o. i Hrvatska zajednica županija.

Provedbu projekta sufinancirala je Europska komisija programom REC (Rights, Equality and Citizenship/Prava, Jednakost, Građanstvo).

MI MOŽEMO JEDNAKO – Djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o muškarcima i ženama

Važnost rodne ravnopravnosti adresirana je u raznim raspravama, inicijativama i praksama, no čini se kako su spolni stereotipi i nesvjesna spolna pristranost  duboko ukorijenjeni u društvu, prenose se na nove generacije te utječu na razvoj dječaka i djevojčica.

Stoga je cilj projekta #MI MOŽEMO JEDNAKO – Djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o muškarcima i ženama povećati svijest, informirati i educirati o rodnoj ravnopravnosti, spolnim stereotipima i rodnoj diskriminaciji kod učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih učitelja i nastavnika.

Aktivnosti projekta:

 • Istraživanje o rodnim stereotipima među djecom i mladima 

 • Edukacije za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola

 • Train the trainer edukacije za nastavnike u osnovnim i srednjim školama

Natječaj je provoden u osnovnim i srednjim školama. Cilj je bio potaknuti učenike i njihove učitelje i nastavnike na kritičko promišljanje o rodnoj ravnopravnosti u cjelokupnoj zajednici jer je obrazovanje esencijalni čimbenik koji može osigurati učinkovito suzbijanje spolnih stereotipa i osigurati nam ravnopravniju budućnost. Galeriju učeničkih radova možete pogledati ovdje.

Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama je nositelj projekta kojeg sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Partneri projekta su Hrvatska zajednica županija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu i SŠ Stjepana Sulimanca u Pitomači.

#MIMOŽEMOJEDNAKO pruža podršku obrazovnom sustavu u provedbi rodno osviještene politike kako bi se osigurala pravičnija budućnost za dječake i djevojčice koji dolaze.

Anti-corruption and transparency in public administration trainings for trainers and students

Projekt ”Anti-corruption and transparency in public administration trainings for trainers and students” proveden je 2018. godine. Projekt je financiran od strane Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj u sklopu Programa malih potpora (Small Grants Program). Tema projekta je antikorupcija s posebnim naglaskom na studente koji su tijekom ovog jednogodišnjeg projekta imali prilike učiti o antikorupciji i transparentnosti u javnoj upravi.

Kako u srednjim školama i fakultetima ne postoji predmet ili tematska cjelina koja bi se bavila ovom problematikom, ovim su projektom bili educirani profesori koji bi željeli u svoj program uvrstiti i dio o korupciji. Profesorima je trodnevni trening na ovu temu održao istaknuti američki stručnjak iz područja antikorupcije Eric M. Uslaner sa Sveučilišta Maryland. Ukupna vrijednost projekata je 15 tisuća američkih dolara, od čega Hrvatska zajednica županija sudjeluje s tri tisuće dolara.

U suradnji Hrvatske zajednice županija i Instituta za razvoj i međunarodne odnose, objavljen je priručnik ‘Podrška integriranju kurikuluma o antikorupciji u postojeće nastavne predmete za studente dodiplomskih i poslijediplomskih studija‘ financiranog od strane Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu.

Cilj je bio izraditi radni materijal koji nastavnici mogu koristiti u uvođenju i djelomičnom proširenju nastavnih predmeta materijalima vezanim uz borbu protiv korupcije. Priručnik nije zamišljen kao potpuni kurikulum nastavnog predmeta već kao nadopuna već postojećih nastavnih predmeta, a namijenjen je nastavnicima društvenih i humanističkih znanosti koji predaju studentima koji se po prvi puta akademski obrazuju o antikorupciji, stoji u priopćenju Hrvatske zajednice županija.

Priručnik se sastoji od četiri modula. Prvi modul odnosi se na definicije, osnovne vrste, oblike te načine mjerenja korupcije, drugi fokus stavlja na Europsku uniju i borbu protiv korupcije (obrađuju se ključne institucije i dokumenti Europske unije u borbi protiv korupcije), treći je zamišljen kao prikaz iskustva Republike Hrvatske i borbe protiv korupcije, dok četvrti modul obuhvaća korupciju na svim razinama vlasti i u svim segmentima društva.

Na kraju svakog modula navedeni su primjeri ispitnih pitanja koja sugeriraju što student/ica treba znati i razumjeti nakon određenog razdoblja učenja, odnosno poučavanja.

Priručnik je objavljen u sklopu projekta ‘Anti-corruption and transparency in public administration trainings for trainers and students‘, a autori su dr.sc. Marina Funduk i mr.sc. Krševan Antun Dujmović.

CROSSOVER

Hrvatska zajednica županija je 2019. godine bila jedan od 14 partnera uključenih u europski projekt Crossover kojemu je cilj potaknuti mlade na promišljanje o političkoj odgovornosti (kroz povećanje participacije na izborima za Europski parlament). Osim što pridonosi razumijevanju Europske unije i njezinih institucija, projekt ima za cilj podizanje svijesti i interesa za aktivno građanstvo i građanski angažman na lokalnoj i na europskoj razini. Projektom je fokus stavljen na razmjenu iskustava između članica s najvećim postotkom izlaska mladih na izbore za Europski parlament 2014. godine (Malta, Italija, Danska, Irska i Švedska) te onih s najmanjim postotkom (Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka).

Istraživanja Eurobarometra pokazala su da 70% mladih Europljana smatra članstvo svoje zemlje u EU kao snagu u kontekstu globalizacije. Ipak, podaci o aktivnom sudjelovanju nisu baš pozitivni: postotak glasanja mladih u zemljama s najnižom stopom sudjelovanja na parlamentarnim izborima za 2014. godinu vrlo je nizak u usporedbi s ostalim dobnim skupinama (na primjer, u Sloveniji samo je 12% ljudi u dobi od 18 do 24 godine glasalo u odnosu na 37% onih u dobi od 55 godina).

Temeljna ideja projekta bila je razviti akcije koje mogu učinkovito riješiti nedostatak interesa za glasanje mladih na europskoj razini. Kako bi se ispravno riješio taj izazov, potrebna je promjena načina razmišljanja, a to se mora postići “zdravom” izloženost raspravama i aktivnostima o tome zašto je sudjelovanje presudno za budućnost Unije i njezine građane. Projektom se pokušalo utjecati na poboljšanje znanja i vještina mladih sudionika i unapređenje demokratskog angažmana potaknutog na europskoj razini, uglavnom kroz povećanje stope sudjelovanja na izborima za Europski parlament 2019.

LADDER

EU projekt LADDER trajao je tri godine, a u njemu je sudjelovalo 26 partnera i 20 suradnika iz 18 zemalja članica EU i 17 zemalja koje nisu članice EU. Projekt je utemeljen na DEAR pristupu koji zagovara obrazovanje o razvoju i podizanje svijesti.

LADDER u središte stavlja lokalne vlasti kao glavne pokretače obrazovanja o razvoju i podizanja svijesti, odnosno DEAR pristupa. Cilj projekta bio je osnažiti lokalne vlasti za njihovu ulogu u procesima održivog razvoja i postizanje aktivnog sudjelovanja građana kroz poticanje provedbe DEAR pristupa.

DEAR pristup je program Europske unije kojem je cilj bio osvijestiti građane o međuovisnosti globalnih i lokalnih razvojnih problema te potaknuti njihov angažman u svrhu razvoja i smanjenja siromaštva.

Temelj programa bila je međusobna suradnja lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva koji trebaju zajednički, na lokalnoj razini, potaknuti obrazovanje za razvoj; omogućiti usvajanje novih ideja i stavova, odnosno potaknuti građane da se angažiraju oko globalnih razvojnih tema kao što su interkulturalnost, tolerancija, ljudska prava, migracije, borba protiv siromaštva, očuvanje okoliša, održivi razvoj, vladavina prava i dr.

Dakle, cilj DEAR-a bio je podići svijest građana o svijetu kao međuovisnoj cjelini te omogućiti shvaćanje njihove uloge i odgovornosti unutar takvog globaliziranog društva. Više o DEAR pristupu pročitajte ovdje.

Projekt LADDER financira se iz programa Europske komisije „Nedržavni akteri i lokalne vlasti za razvoj: podizanje svijesti javnosti o razvojnim problemima i promoviranje obrazovanja za razvoj u Europskoj uniji“. Ukupna vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, a Hrvatska zajednica županija sudjeluje s iznosom od oko 45 tisuća eura u tri godine.

Nositelj projekta LADDER je Europsko udruženje za lokalnu demokraciju ALDA, međunarodna nevladina organizacija osnovana 1999. godine na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe koja za cilj ima bolje povezivanje i koordinaciju aktivnosti agencija lokalne demokracije osnovanih početkom devedesetih godina. Trenutno okuplja preko 180 članica iz više od 35  država Europe i značajna je regionalna agencija sa širokim poljem djelovanja. Hrvatska zajednica županija članica je ALDA-e od ožujka 2014. godine.

Među najvažnijim aktivnostima ALDA-e su promocija europskih integracija, održivog ekonomskog razvoja i ljudskih prava, zajednička izrada projekata i unaprjeđenje aktivne participacije građana u odlučivanju. Hrvatska zajednica županija članica je ALDA-e.

Od projektnih aktivnosti provedene su: trening o DEAR pristupu na EU razini, dva nacionalna treninga o DEAR pristupu u Šibeniku i u Zagrebu, četiri treninga na lokalnoj razini u Virovitici, Šibeniku, Rijeci i Slavonskom Brodu, natjecanje za najbolji slogan, pokrenuti su blogovi građana novinara Maje Vargek i Dominika Bartola, osnovane su tri nacionalne radne skupine, održana fokus grupa o DEAR pristupu u Karlovcu, job shadowing u Strasbourgu i provedena dva mikroprojekta na loklanoj razini.