O nama / Dokumenti

  • Dokumenti

Online biblioteka korisnih datoteka Hrvatske zajednice županija.

Statut Hrvatske Zajednice Županija (2.47 MB) Poslovnik o radu Izvršnog odbora (985.38 kB) 4. b) Izvješće o radu Hrvatske zajednice županija u 2021. godini (120.89 kB) 2a Izjava o zaštiti osobnih podataka - vanjski suradnici Hrvatska zajednica županija (19.9 kB) Program rada za 2023. godinu (613.45 kB) 2b Izjava o zaštiti osobnih podataka - zaposlenici Hrvatska zajednica županija (19.87 kB) 2c Izjava o zaštiti osobnih podataka - Sudionici natječajnog postupka Hrvatska zajednica županija (20.05 kB) Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini (600.26 kB) Izvješće revizora (906.57 kB) suglasnost (1.12 MB) suglasnost – stariji od 16 (1.12 MB) Izvješće o radu 2017.-2021. (2.03 MB) Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske Zajednice Županija (5.05 MB) Dani županija (102.17 kB) Članice zajednice (98 kB) Načela programa rada Hrvatske zajednice županija (118 kB) Prijedlog za osnivanje nacionalne udruge županija RH (89.5 kB) Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija (25.05 kB) Odluka o ustanovljenju odbora skupštine Hrvatske zajednice županija (90.15 kB) Uvodno izlaganje predsjednika zajednice Zlatka Komadine (272.32 kB) Obrazac za potpisivanje Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (eng) (1.55 MB) Imenovanje - Stalni ovlašteni predstavnici za provedbu postupka (428.15 kB) Smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (509.9 kB) Rješenje (147.43 kB) Deklaracija o važnosti političkog uvažavanja i suradnji svih dionika političkog života (683.22 kB) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije ugovora Hrvatske zajednice županija (345.74 kB) Deklaracija o jakoj obnovljenoj regionalnoj politici nakon 2020. (753.44 kB) Act on Financial Operations and Accountancy of Non-Profit Organizations (45.03 kB) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave robe, radova i usluga (3.67 MB) Popis članova Skupštine (13.97 kB)