O nama / Dokumenti

  • Dokumenti

Online biblioteka korisnih datoteka Hrvatske zajednice županija.

Statut Hrvatske Zajednice Županija (2.47 MB) Poslovnik o radu Izvršnog odbora (985.38 kB) 4. b) Izvješće o radu Hrvatske zajednice županija u 2021. godini (120.89 kB) 2a Izjava o zaštiti osobnih podataka - vanjski suradnici Hrvatska zajednica županija (19.9 kB) 2b Izjava o zaštiti osobnih podataka - zaposlenici Hrvatska zajednica županija (19.87 kB) 2c Izjava o zaštiti osobnih podataka - Sudionici natječajnog postupka Hrvatska zajednica županija (20.05 kB) Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini (600.26 kB) Izvješće revizora (906.57 kB) suglasnost (1.12 MB) suglasnost – stariji od 16 (1.12 MB) program rada (2) (2.36 MB) Izvješće o radu 2017.-2021. (2.03 MB) Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske Zajednice Županija (5.05 MB) Članice zajednice (98 kB) Načela programa rada Hrvatske zajednice županija (118 kB) Prijedlog za osnivanje nacionalne udruge županija RH (89.5 kB) Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija (25.05 kB) Odluka o ustanovljenju odbora skupštine Hrvatske zajednice županija (90.15 kB) Uvodno izlaganje predsjednika zajednice Zlatka Komadine (272.32 kB) Obrazac za potpisivanje Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (eng) (1.55 MB) Imenovanje - Stalni ovlašteni predstavnici za provedbu postupka (428.15 kB) Smjernice za proaktivnu objavu podataka za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (509.9 kB) Rješenje (147.43 kB) Deklaracija o važnosti političkog uvažavanja i suradnji svih dionika političkog života (683.22 kB) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije ugovora Hrvatske zajednice županija (345.74 kB) Deklaracija o jakoj obnovljenoj regionalnoj politici nakon 2020. (753.44 kB) Act on Financial Operations and Accountancy of Non-Profit Organizations (45.03 kB) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne javne nabave robe, radova i usluga (3.67 MB) Popis članova Skupštine (13.97 kB)