Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • U Virovitici održana edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave
  • U Virovitici održana edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave
  • U Virovitici održana edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave
  • U Virovitici održana edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave

U Virovitici održana edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave

Edukacija o antikorupciji za službenike lokalne i regionalne samouprave održana je u četvrtak 19. prosinca u Virovitici, a u sklopu edukacije predstavljen je i „Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“. Radi se o ciklusu edukacija koje Hrvatska zajednica županija provodi s ciljem poticanja veće zainteresiranosti građana za problematiku korupcije kako na državnoj, tako i lokalnoj i regionalnoj razini.

U ime Virovitičko-podravske županije sudionike je pozdravio župan Igor Andrović. „Hrvatska, pa tako i Europa, treba slijediti upute koje će u procesima odlučivanja rizik od korupcije svesti na što manju moguću mjeru, a one se ponajprije odnose na uključenje više instanci u procese odlučivanja, povećanje transparentnosti i dostupnosti informacija te izgrađivanje integriteta osobe koja sudjeluje u ključnim procesima donošenja odluka“, ističe župan Andrović.

 „Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ izrađen je na inicijativu Hrvatske zajednice županija u suradnji s Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa te Državnom školom za javnu upravu. Autori Vodiča su cijenjeni stručnjaci s područja pitanja korupcije: Marina Horvat, Darija Gradski, Jelena Drakulić i Duje Prkut, a on donosi teorijske odrednice korupcije, pregled potencijalnih uzroka korupcije, primjere Etičkog kodeksa službenika i namještenika, ali i testove za prepoznavanje mogućih koruptivnih radnji te zadatke koji će pomoći u izbjegavanju potencijalnih sukoba interesa.

Edukaciju su vodile autorice Vodiča, Marina Horvat i Darija Gradski. „Za borbu protiv korupcije potreban je aktivni odnos kako građana tako i namještenika i službenika zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravo na pristup informacijama građana, jasno definirane unutarnje kontrole (revizije) te što veća transparentnost u djelovanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave uvelike pridonose borbi protiv te štetne pojave. Aktivni stav građana za prijavljivanje korupcije postići će se pozitivnim primjerima rješavanja i sankcioniranja korupcije“, rekla je Horvat. Upravo kroz jačanje svijesti i informiranosti svih dionika i građana o korupciji i njenim najučestalijim oblicima te važnosti ukazivanja na iste, potrebno je raditi na unaprjeđenju sustava i izgradnji povjerenja. S obzirom na to da lokalna i regionalna samouprava predstavljaju sustav najbliži građanima, kao jedna od mjera nacionalnog akcijskog plana suzbijanja korupcije izrađen je „Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i regionalnoj samoupravi“.