Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Predstavljanje Priručnika Ministarstva zaštite okoliša

Predstavljanje Priručnika Ministarstva zaštite okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji sa Hrvatskim vodama i uz potporu Europske unije izdalo je Priručnik za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU.

Priručnik je sustavan prikaz dokumenata i radnji nužnih za ishođenje akta za gradnju na temelju Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te drugih propisa nužnih za ispunjenje iste svrhe uz opis sadržaja tih dokumenata i pospješivanje razumijevanja ključnih pitanja i postupaka u vezi sa izdavanjem akta za gradnju vodno-komunalnih građevina.

Namijenjen je svim zainteresiranim sudionicima u izgradnji objekata vodno-komunalne infrastrukture, a osobito investitorima - javnim isporučiteljima vodnih usluga i njihovim osnivačima jedinicama lokalne samouprave kao i državnim i lokalnim službenicima koji sudjeluju u postupku izdavanja akata za gradnju.

Osnovna svrha Priručnika je jasno, razumljivo i jednostavno prikazati postupke i procedure za provedbu prostornih planova, i izdavanje lokacijske, građevinske i drugih dozvola za gradnju te se ovim Priručnikom omogućava investitorima izrada kvalitetne dokumentacije koja omogućava ishođenje svih akata za izgradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje pomoću kojih će se olakšati pristup financiranju EU sredstvima.

Priručnik će biti predstavljen u svim većim središtima prema slijedećem rasporedu:

17.04.2018. OSIJEK - 11,00 sati, Velika dvorana Hrvatske gospodarske komore

19.04.208. RIJEKA - 11,00 sati, Konferencijsko-izložbena dvorana

26.04.2018. SPLITU - 12,00 sati, zgrada Ekonomskog fakulteta

8.05.2018. ZAGREB - 11,00 sati, poslovna zgrada Hrvatskih voda

 

Svim će sudionicima tijekom biti omogućeno aktivno sudjelovanje postavljanjem konkretnih pitanja autorima, a svaki sudionik dobiti će i tiskani primjerak Priručnika.

Priručnik je dostupan svim zainteresiranima na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda u pdf formatu.

 

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike