Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Fiskalna odgovornost, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i porezi - za ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe

Fiskalna odgovornost, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i porezi - za ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe

Ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti moraju do 1. travnja 2019. Ministarstvu financija, odnosno nadležnoj jedinici predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i to elektronskim putem.

Potrebno je sastaviti Upitnik o fiskalnoj odgovornosti te drugu prateću dokumentaciju, ali i kompletirati testiranja i dokaze koji su podloga za davanje odgovora na pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Tijekom radionice osvrnut ćemo se na specifičnosti o kojima ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, ali i svi ostali obveznici moraju voditi računa prilikom davanja odgovora na pitanja. Središnji dio radionice bit će posvećen uputama za odgovaranje na pitanja po područjima iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti.

Na radionici će biti dan i pregled novosti kod oporezivanja dohotka te upute za sastavljanje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018.

Program i prijave možete pronaći na linku.