2024.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Radna skupina za izradu Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1805 Europskog parlamenta i Vijeća o upotrebi obnovljivih i nisko ugljičnih goriva u pomorskom prometu i izmjeni Direktive 2009/16/EZ: Izabela Linčić Mužić (Primorsko-goranska županija) članica i Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija) zamjena članice.

Ministarstvo poljoprivrede

Povjerenstvo za Izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakon o lovstvu: Romeo Jukić (Osječko-baranjska županija) član i Krunoslav Buhač (Vukovarsko-srijemska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Zakona o komasaciji: Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija) član i Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) zamjena člana.

Radna skupina za izradu postupovnika o postupcima mjera zaštite od požara: Damir Gabrić (Splitsko-dalmatinska županija) član i Zlatko Mihelec (Primorsko-goranska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu obrane od tuče: Željko Burazović (Brodsko-posavska županija) član i Josip Ribar (Karlovačka županija) zamjena člana.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Radna skupina za pripremu Nacrta prijedloga Zakona o prostornom uređenju: Mario Sambolec (Varaždinska županija) član i dr.sc. Mirko Radolović (Istarska županija) zamjena člana.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Radna skupina za izradu Prijedloga izmjena i dopuna pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga: Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) članica i Snježana Mišir (Bjelovarsko-bilogorska županija) zamjena članice.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske: Domagoj Ćorić (Osječko-baranjska županija) član i Nikola Kovačec (Koprivničko-križevačka županija) zamjena člana.vačka županija) zamjena člana.

Ured za udruge

Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast: Matea Matas (Osječko-baranjska županija) članica i Suzana Katić-Horvat (Vukovarsko-srijemska županija) zamjena članice.

2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radna skupina za provedbu OECD-ove Preporuke o poboljšanju okolišnih svojstava javne nabave: Anita Sinjeri-Ibrišević (Sisačko-moslavačka županija) članica i Bruno Kostelić (Istarska županija) zamjenik članice.

Radna skupina za provedbu OECD-ove Preporuke o zakonodavnim instrumentima kojima se poboljšavaju okolišna svojstva javne nabave: Zlatko Hosu (Osječko-baranjska županija) član i Ljiljana Curić (Brodsko-posavska županija) zamjenica člana.

Povjerenstvo za praćenje provedbe Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Katarina Cicvarić  (Vukovarsko-srijemska županija) zamjenica članice.

Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama - Tehnička radna skupina za ublažavanje klimatskim promjenama: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Helen Bošković (Zadarska županija) zamjenica članice. - Tehnička radna skupina za prilagodbu klimatskim promjenama: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Nikolina Stanić (Požeško-slavonska županija) zamjenica članice.

Ministarstvo financija

Radna skupina za uskladu Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnoj odgovornosti: Denis Samohod (Šibensko-kninska županija) član i Barbara Škreblin - Borovčak (Istarska županija) zamjenica člana.

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Savjet za suzbijanje korupcije: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinske županije) članica i Renata Skoko (Varaždinska županija) zamjenica članice.

Ministarstvo poljoprivrede

Povjerenstvo za prikupljanje dokumentacije, izrade analiza i prijedloga za izmjenu Zakona o Zaštiti životinja: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) član i Jurica Ambrožić (Grad Zagreb) zamjenik člana.

Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) član i Anita Sinjeri - Ibrišević (Sisačko-moslavačka županija) zamjenica člana.

Povjerenstvo za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji: Silvija Šokčević (Vukovarsko-srijemska županija) član i Željko Burazović (Brodsko-posavska županija) zamjenik člana.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Radna skupina za izradu prijedloga Pravilnika o metodologiji za procjenu potreba: Alenka Ljubešić (Sisačko-moslavačka županija) i Marijana Rončević (Ličko-senjska županija) članice, Snježana Mišir (Bjelovarsko-bilogorska županija) i Vesna Milinković (Ličko-senjska županija) zamjenice članica.

Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za razdoblje do 2028: Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) članica i Verica Rupčić (Koprivničko-križevačka županija) zamjenica članice.

Evaluacijska upravljačka skupina za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.: Vlatka Mlakar (Krapinsko-zagorska županija) članica i Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) zamjenica članice.

Radna skupina za izradu i praćenje Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje do 2027. godine: Mateja Petrić (Grad Zagreb) članica i Matea Bogović (Sisačko-moslavačka županija) zamjenica članice.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Odbor za praćenje Jadransko - jonskog programa transnacionalne suradnje 2021. - 2027. (Interreg IPA ADRION): Marica Babić (Splitsko-dalmatinska županija) članica i Antonija Odak (Dubrovačko-neretvanska županija) zamjenica članice.

Radna skupina za koordinaciju aktivnosti regionalnih koordinatora: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija) i Boris Miletić (Istarska županija) članovi i Martina Furdek-Hajdin (Karlovačka županija) i Vojko Braut (Primorsko-goranska županija) zamjene članova.

Ministarstvo turizma i sporta

Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma: Anita Sinjeri - Ibrišević (Sisačko-moslavačka županija) članica i Matea Dorčić (Splitsko-dalmatinska županija) zamjenica članice.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Odbor za praćenje Programa Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike 2021. - 2027: dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet. (Brodsko-posavska županija) član i Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) zamjenik člana.

Odbor za praćenje Programa Fonda za azil, migracije i integraciju, Višegodišnji financijski okvir 2021. - 2027: Matija Posavec (Međimurska županija) član i Dražen Milinković (Vukovarsko-srijemske županije) zamjenik člana.

Odbor za praćenje Programa Fonda za unutarnju sigurnost 2021. - 2027: Anđelko Stričak (Varaždinska županija) član i Martina Furdek Hajdin (Karlovačka županija) zamjenica člana.

Odbor Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj: Martina Furdek-Hajdin (Karlovačka županija) članica i Josip Grivec (Međimurska županija) zamjenik članice.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Vijeće za strukovno obrazovanje: Vesna Hajsan Dolinar (Karlovačka županija) članica.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Savjet za pomorsko dobro i morske luke: Ivo Klaić (Dubrovačko-neretvanska županija) član.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Aktivnosti poticanja osnivanja i rada savjeta mladih: Tea Batel (Istarska županija) članica i Domagoj Ćorić (Osječko-baranjska županija) zamjenik članice.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Nacionalno vijeće za digitalnu transformaciju: Martina Furdek Hajdin (Karlovačka županija) članica i Damir Brčić (Splitsko-dalmatinska županija) zamjenik članice.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Radna skupina za izradu Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava 2024. - 2025. i izradu Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije 2024. - 2025.: Jana Radić (Grad Zagreb) članica i Marina Ožbolt (Primorsko-goranska županija) zamjenica članice.

Ured za udruge

Savjet za razvoj civilnog društva: Ružica Čavar (Vukovarsko-srijemska županija) članica i Ivana Rumenović Novinić (Karlovačka županija) zamjenica članice.

2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radna skupina za praćenje provedbe Akcijskog plana EU „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“: Koraljka Vahtar-Jurković (Primorsko-goranska županija) članica i Ivana Orkić Krajina (Osječko-baranjska županija) zamjena članice.

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske 2022. – 2027.: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Zvonimir Dorkin (Zadarska županija) zamjena članice.

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.: Zorica Hegedušić (Virovitičko-podravska županija) članica i Marija Vuković (Splitsko-dalmatinska županija) za zamjenu članice.

Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. - 2028.: Sanja Slavica Matešić (Šibensko-kninska županija) članica i Karolina Bui (Grad Zagreb) za zamjenu članice. 

Ministarstvo poljoprivrede

Povjerenstvo za izradu Akcijskog plana o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze: Goran Voloder (Primorsko-goranska županija) član i Sandra Banožić (Vukovarsko-srijemska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika za provođenje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) član i Silva Wendling (Osječko-baranjska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o ribolovu jegulje: Zlatko Repač (Sisačko-moslavačka županija) član.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o radu Povjerenstva za komasacije poljoprivrednog zemljišta: Milan Uzelac (Ličko-senjska županija) član i Dimitrije Švabić (Istarska županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o objavi javnog poziva za odabir područja komasacije poljoprivrednog zemljišta: Ognjen Vukmirović (Šibensko-kninska županija) član i Josip Kraljičković (Zagrebačka županija) zamjena člana.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. "Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima" i intervencije 74.01. "Potpora za sustave javnog navodnjavanja" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027: Andrija Matić (Vukovarsko-srijemska županija) za člana.

Ministarstvo pravosuđa i uprave

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija) za članicu i Renata Skoko (Varaždinska županija) za zamjenicu članice.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Stručna radna skupina u sklopu projekta eArhiva – „Digitalizacija postojećih akata o gradnji na području cijele RH“: Mario Sambolec (Varaždinska županija) član i Nikolina Stanić (Požeško-slavonska županija) zamjena člana.

Radna skupina za izradu Zakona o upravljanju državnom imovinom: Anamarija Bralić Silić (Splitsko-dalmatinska županija) i Silvija Profeta Fabijančić (Krapinsko-zagorska županija) za članice te Ivana Mihalić Fabris (Istarska županija) i Marina Jakšić (Koprivničko-križevačka županija) za zamjene članica.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Radna skupina za izradu Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga: Dragica Marač (Primorsko-goranska županija) članica i Martina Gregurović Šanjug (Krapinsko-zagorska županija) zamjena članice.

Odbor za praćenje Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.: Vlatka Mlakar (Krapinsko-zagorska županija) članica i Marina Jakšić (Koprivničko-križevačka županija) zamjena članice.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027.: Daniel Segarić (Zadarska županija) član i Bojan Mijok (Virovitičko-podravska županija) zamjena člana.

Odbor za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." (izmjena): Zrinka Čobanković (Vukovarsko-srijemska županija) članica.

Radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027.:

  • Radna skupina Pametna Hrvatska: Igor Andrović (Virovitičko-podravska županija) član i Ernest Petry (Ličko-senjska županija) zamjena člana,

  • Radna skupina Zelena Hrvatska: Željko Kolar (Krapinsko-zagorska županija) član i Joško Cebalo (Dubrovačko-neretvanska županija) zamjena člana,

  • Radna skupina Povezana Hrvatska: Nikola Dobroslavić (Dubrovačko-neretvanska županija) član i Marijo Klement (Virovitičko-podravska županija) zamjena člana,

  • Radna skupina Solidarna Hrvatska: Sandra Čakić Kuhar (Istarska županija) članica i Vesna Hajsan Dolinar (Karlovačka županija) zamjena članice,

  • Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj: Danijel Marušić (Brodsko-posavska županija) član i Darko Koren (Koprivničko-križevačka županija) zamjena člana.Odbor 

Odbor za praćenje Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" (izmjena): Denis Čosić (Osječko-baranjska županija) član.

Odbor za praćenje Programa transnacionalne suradnje Euro-MED 2021. - 2027.: Ivan Plačko (Međimurska županija) član i Vojko Braut (Primorsko-goranska županija) zamjena člana.

Ministarstvo zdravstva

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju: Marko Kolega (Zadarska županija) član i Mario Adamović (Vukovarsko-srijemska županija) zamjena člana.

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Mreže javne zdravstvene zaštite:

- iz djelokruga primarne zdravstvene zaštite: spec.ob.med. Marko Rađa (Splitsko-dalmatinska županija) za člana  i dr.sc. Sonja Tošić Grlač (Međimurska županija) za zamjenicu člana

- iz djelokruga bolničke zdravstvene zaštite: Mato Devčić (Korpivničko-križevačka županija) za člana i Dinko Blažević (Virovitičko-podravska županija) za zamjenika člana 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Radna skupina za izradu Prijedloga nacrta Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja: Mirjana Smičić Slovenec (Krapinsko-zagorska županija) članica i Martina Bunić (Virovitičko-podravska županija) zamjena članice.

Središnji državni ured za demografiju i mlade

Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih: Marko Kapular (Osječko-baranjska županija) član.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Stručna radna skupina u provedbi projekta "e-Savjetovanja - proširenja, nadogradnje i unaprjeđenje zakonodavnih procesa savjetovanja s javnošću": Alenka Paradžik (Vukovarsko-srijemska županija) članica, Vlatka Vučić Marasović (Zadarska županija) članica, Tanja Zatezalo (Primorsko-goranska županija) zamjena članica i Josip Milec (Brodsko-posavska županija) zamjena članica.