Novosti / Hrvatska zajednica županija

 • Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja
 • Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja
 • Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja
 • Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja
 • Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja
 • Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja
 • Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja

Stručne radionice u sklopu županijskog savjetovanja

Županijsko savjetovanje u Sv. Martinu na Muri održano je u organizaciji Hrvatske zajednice županija, Međimurske županije, Državne škole za javnu u pravu i Zaklade Konrad Adenauer. Drugoga dana Savjetovanja su, uz panele, održane i četiri radionice: 

 • Protokol i politička komunikacija Ermina Duraj  
 • Komuniciranje s medijima i medijski istupi Vlatka Vučić – Marasović
 • Sustav unutarnje kvalitete – iskustva i prijedlozi  Ana – Marija Putrić 
 • Prilagodba novoj Uredbi o uredskom poslovanju Matija Palalić