Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radna skupina za poljoprivredu: Predstavljeni strateški ciljevi razvoja poljoprivrede
  • Radna skupina za poljoprivredu: Predstavljeni strateški ciljevi razvoja poljoprivrede
  • Radna skupina za poljoprivredu: Predstavljeni strateški ciljevi razvoja poljoprivrede

Radna skupina za poljoprivredu: Predstavljeni strateški ciljevi razvoja poljoprivrede

Sjednica Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija održana je u utorak 24. lipnja u Zagrebu. Marin Fak, načelnik sektora za poljoprivrednu politiku u Ministarstvu poljoprivrede predstavio je strateške ciljeve razvoja poljoprivrede za predstojeće desetogodišnje razdoblje.

Ciljevi su definirani Strategijom posebice u odnosu na članstvo u EU i integraciju u međunarodno tržište, usklađivanje nacionalnih prioriteta s ciljevima zajedničke poljoprivredne politike EU-a te povećanoj ulozi okolišnih i klimatskih stanja u poljoprivredi.

Vizija hrvatske poljoprivrede koju bi Strategija trebala ispuniti podržava proizvodnju veće količine visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, uključuje održivo upravljanje prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima te doprinosi poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Strategijom su definirani potencijali za rast kroz povezivanje s drugim sektorima te nove mogućnosti koje nadilaze samu proizvodnju hrane.

„Aktivnosti za ostvarenje zadanih ciljeva definirane su u planu provedbe, a osnovni je zahtjev strategije poljoprivrede učinkovitije korištenje javnih sredstava, kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i poboljšanje apsorpcije EU sredstava za ruralni razvoj“, ističe voditelj Radne skupine za poljoprivredu i ruralni razvoj Hrvatske zajednice županija Andrija Matić.

Osim Strategije razvoja poljoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede predstavit će i strateške ciljeve u razvoju akvakulture za razdoblje 2020. – 2030. , kojima je u fokusu sustav tehnologija i inovacija usmjerenih direktno na proizvodnju. Ciljevima se potiče i primjena učinkovitih praksi upravljanja zdravljem životinja, kao i unaprjeđenje upravljanja staništima i predatorskim vrstama na uzgajalištima te razvoj instrumenata za upravljanje rizicima.