Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radionica o novim propisima vezanih uz elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi
  • Radionica o novim propisima vezanih uz elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi

Radionica o novim propisima vezanih uz elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi

Hrvatska zajednica županija i tvrtka TIM4PIN organizirali su radionicu "Elektroničko izdavanje računa - prednosti i obveze" u ponedjeljak 10.lipnja. Predavač je bio Antonio Kolak iz Financijske agencije. 

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive (2014/55/EU) kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Područje primjene po Direktivi (2014/55/EU) Zakonom je prošireno i na postupke jednostavne nabave, odnosno ispod pragova 200.000,00 kn za nabave roba i usluga te nabavu radova ispod 500.000,00 kn. 

Navedenim Zakonom je propisano da su javni naručitelji još od 1. prosinca 2018. obvezni zaprimati, obrađivati te izvršavati plaćanja elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. No od 1. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa bit će obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi. 

Cilj radionice bio je upoznati polaznike s odredbama predmetnog Zakona i provedbenih akata, obvezama izdavatelja i primatelja eRačuna, ulogom centralne platforme i informacijskih posrednika,modelima i načinima razmjene eRačuna i ostalim temama vezanim uz elektroničko izdavanje računa. 

Kroz program se govorilo o: 

  • Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi 
  • Rokovima za prilagodbu 
  • Nabave na koje se zakon primjenjuje 
  • Uloga Centralne platforme i informacijskih posrednika 
  • Obveze za primatelje/pošiljatelje eRačuna 
  • Zaprimanje i obrada elektroničkih računa 
  • Izdavanje i slanje elektroničkih računa