Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Promjene u vodnokomunalnom sektoru – obveze lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga

Promjene u vodnokomunalnom sektoru – obveze lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga

Novi informator, u srijedu 30. listopada u Zagrebu organizira seminar pod nazivom “Promjene u vodnokomunalnom sektoru – obveze lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga”.

Nakon odvajanja javnih isporučitelja vodnih usluga od komunalnih trgovačkih društava, sredinom srpnja 2019. doneseno je nekoliko zakona (Zakon o vodama, Zakon o vodnim uslugama te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva), čime je započela nova faza reforme vodnokomunalnog sektora u okviru koje su utvrđene obveze jedinica lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga.

Seminar je namijenjen pročelnicima i službenicima upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji rade na poslovima komunalnog gospodarstva, lokalnim dužnosnicima te dužnosnicima i zaposlenicima isporučitelja vodnih usluga. Na seminaru će biti predstavljeni novi propisi iz područja vodnokomunalnog gospodarstva i pojašnjene obveze isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave u nastavku procesa reforme vodnokomunalnog sektora. Rad na seminaru uključuje predavanja uz PowerPoint prezentacije i moderiranu raspravu.

Više informacija o seminaru možete pročitati na adresi: https://informator.hr/savjetovanja/promjene-u-vodnokomunalnom-sektoru-obveze-lokalne-vqx