Novosti / Hrvatska zajednica županija

 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost
 • Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost

Počelo županijsko savjetovanje 2022: Digitalizacija javne uprave, krize, budućnost obrazovanja i prilike za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost

Dvodnevno savjetovanje otvoreno je panelom o liderima u javnoj upravi na kojemu se razgovaralo o izazovima s kojima se susreću moderne uprave, posebice u kontekstu kriza kao što su pandemije i ratovi.

U Sv. Martinu na Muri otvoreno je dvodnevno županijsko savjetovanje namijenjeno svim županijskim službenicima, dužnosnicima i predstavnicima ministarstava, a s ciljem poticanja višerazinske suradnje i vođenja dijaloga o aktualnim temama važnim za lokalnu i regionalnu samoupravu.

Savjetovanje se održava u organizaciji Hrvatske zajednice županija u partnerstvu s Međimurskom županijom, Državnom školom za javnu upravu i Zakladom Konrad Adenauer.

Na uvodnom panelu o kvalitetama lidera u modernoj javnoj upravi sudjelovali su: Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije i predsjednik Hrvatske zajednice županija, Matija Posavec, župan Međimurske županije, Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, Rudolf Vujević, ravnatelj Državne škole za javnu upravu i Holger Haibach, direktor predstavništva Zaklade Konrad Adenauer.

Posljednje dvije godine bile su teške, ne samo za naše građane, već i sve razine vlasti. Svatko od nas promišljao je o najboljim rješenjima u borbi protiv gospodarske i zdravstvene krize. Mjere koje smo donosili, a koje su morale biti usklađene sa svakom našom županijom, uzimajući u obzir sve naše specifičnosti, bile su veliki izazov. Ključno je da smo, kao i do sada, djelovali simultano, efikasno i racionalno, istaknuo je župan Marušić

Osječko-baranjski župan Ivan Anušić govorio je o osobinama modernog lidera: Lideri su postojali prije tisuću godina i postajat će za tisuću godina, ono što se mijenja je liderov njegov modus operandi. Ne može se biti lider bez know how, a ne može se ni naučiti tehnika ako ne postoje vrijednosti, čulo se na panelu.

Međimurski župan Matija Posavec rekao je da se kvaliteta tima najviše vidi u krizama, a pohvala za tim mora biti osnovni alat motivacije. Potrebno je jedan posto talenta i 99 posto predanog rada, zaključio je Posavec.

U nastavku savjetovanja govori se o digitalizaciji javne uprave, krizama u javnoj upravi, budućnosti obrazovanja te prilikama za županije unutar Mehanizma za oporavak i otpornost.