Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Definirani programi Ljetne akademije mladih u Labinu i edukacija za članove Savjeta mladih

Definirani programi Ljetne akademije mladih u Labinu i edukacija za članove Savjeta mladih

Prošlog je vikenda održan radni sastanak trenera i predstavnika sve tri nacionalne organizacije, Udruge gradova, Udruge općina i Hrvatske zajednice županija na kojem su dovršeni program jednodnevne edukacije općinskih, gradskih i županijskih savjeta mladih te program Ljetne akademije mladih u Labinu.

Riječ je o dva nova, zasebna edukativna programa namijenjena primarno savjetima mladih u općinama, gradovima i županijama, dakle savjetodavnim tijelima čija uloga još uvijek u većini lokalnih jedinica nije ni približno sukladna ulozi i mogućnostima koje nudi Zakon o savjetima mladih.

Jednodnevne edukacije savjeta mladih započet će vrlo skoro, i to na razini gradova – županijskih središta, dok će Ljetna akademija mladih i to u četiri ciklusa biti održana u rujnu 2015. u Labinu u suradnji s Gradom Labinom i udrugom Alfa-Albona iz Labina.

Uskoro ćemo biti u prilici pružiti vam više detalja o organizaciji edukacija, programu te preciznijim terminima održavanja.

(udruga-gradova.hr)