Najave / Specijalizirana radionica za županije i njihove korisnike: Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

  • Specijalizirana radionica za županije i njihove korisnike: Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Specijalizirana radionica za županije i njihove korisnike: Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu

Hrvatska zajednica županija i centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN pozivaju vas 6. veljače 2020. godine od 10 do 13 sati na radionicu „Fiskalna odgovornost novine, sastavljanje i predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu“ u prostoru Hrvatske zajednice županija (Savska cesta 41, XVI. kat). Prijave za radionicu molimo poslati na tajnistvo@hrvzz.hr.

Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se primjenjuje od početka 2019. godine, predvidio je donošenje nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Stoga je u listopadu 2019. godine Vlada usvojila novu Uredbu čiji je sastavni dio i novi izmijenjeni i prošireni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno znači da je nova Uredba temelj za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu, kako županija, tako i njihovih korisnika.

Obzirom da Upitnik i nadalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu rada proračunskog sustava, s ciljem utvrđivanja koriste li se sredstva zakonito, namjenski svrhovito te funkcionira li sustav unutarnjih kontrola učinkovito i djelotvorno, okosnica ove radionice bit će pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima proračunskog procesa relevantnog kako za županije, tako i njihove korisnike, s naglaskom na nova pitanja iz Upitnika. Upitnik je do sada obuhvaćao pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja. Novina je da je proširen obuhvat i to na područje transparentnosti i upravljanja imovinom stoga će sva pitanja iz ovih područja biti detaljno objašnjena tijekom radionice.

Datum održavanja: 6. veljače 2020.

Vrijeme održavanja: od 10:00 do 13:00 sati

Mjesto održavanja: Hrvatska zajednica županija, Savska cesta 41

Predavači: gđa Ivana Jakir-Bajo i Ana Zorić iz Ministarstva financija