Najave / Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja

Sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija održat će se u utorak 17. rujna u 10 sati u prostorima Hrvatske zajednice županija (savska cesta 41/16.)

Dnevni red sjednice: 

  1. Uspostava informacijskog sustava po prijedlogu Uredbe  o uredskom poslovanju, kratki pregled,  Marina Plenča Alibašić, Zadarska županija,
  2. Problemi objave akata koji sadrže osobne podatke u službenom glasilu (bez privole i pravne osnove), Marina Plenča Alibašić, Zadarska županija
  3. Postupanja po Zakonu o procijeni vrijednosti nekretnina i aktualnosti te inspekcijski nadzori u tom području, Anamarija Bralić Silić, Splitsko-dalmatinska županija,
  4. Povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama – razmatranje daljnjih obveza glede preustroja upravnih tijela županija,  (uvodno obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija),
  5. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („NN“ 17/19.) – obveze poslodavaca, donošenje internih općih i pojedinačnih akata, (uvodno obrazloženje Marina Horvat, Koprivničko-križevačka županija),
  6. Razno