Slider Image

Bjelovarsko-bilogorska županija

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

29.02.2024 12:56

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 112-02/24-01/04

URBROJ: 2103-15-24-4

Bjelovar, 29.02.2024.


TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA

POVODOM JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu stručnog suradnika u Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na javni natječaj za prijam u službu stručnog suradnika u Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja


za dan 6. ožujka (srijeda) 2024. godine u 8,00 sati

u velikoj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,

dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II. kat)


Na testiranje za prijam u službu stručnog suradnika u Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske županije pozivaju se kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će obaviješteni na mail adresu koju su naveli u dokumentaciji, a koju su predali uz prijavu na javni natječaj, a kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja biti će pismeno obaviješteni na kućnu adresu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje, provjeru poznavanja rada na računalu i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

PRAVILA TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podijeljenja pitanja za provjeru znanja. Ova provjera traje 30 minuta.

Za provjeru znanja, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili test ako su dobili najmanje 5 bodova na testiranju.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju provjeri poznavanja rada na računalu.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju i na provjeri poznavanja rada na računalu pristupaju razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i provjeri poznavanja rada na računalu.

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i na provjeri poznavanja rada na računalu, razgovoru s Povjerenstvom (intervju) pristupit će isti dan u dogovoreno vrijeme poslije pisanog testiranja i provjere poznavanja rada na računalu.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i obrazovanje Bjelovarsko-bilogorske županije. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te se službenici koja privremeno obavlja dužnost pročelnice Upravnog odjela za financije Bjelovarsko-bilogorske županije dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za prijam u službu .

Službenica koja privremeno obavlja dužnost pročelnice Upravnog odjela za financije Bjelovarsko-bilogorske županije donosi rješenje o prijmu u službu u Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Navedeno rješenje dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na javni natječaj, a koji su ispunjavali formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete propisane javnim natječajem imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu u Upravni odjel za financije Bjelovarsko-bilogorske županije, ima pravo podnijeti žalbu županu Bjelovarsko-bilogorske županije.


Predsjednica

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja


Vidi izvornu objavu