Slider Image

Krapinsko-zagorska županija

Rješenje – Ekološka mreža – Radoboj – voćnjak

11.06.2024 14:35
REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA KLASA: UP/I-351-01/24-01/06 URBROJ: 2140-08/2-24-4 Krapina, 11.06.2024. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i... Vidi izvornu objavu