Slider Image

Osječko-baranjska županija

Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2024. godini

16.04.2024 00:00
Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2024. godini
Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić donio je 16. travnja 2024. godine Plan financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2024. godini. Ovim Planom, a nakon postupka provedenog sukladno Odluci o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji, utvrđuju se programi i projekti od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji čiji su nositelji udruge koje djeluju na području Županije, koji će se u 2024. godini financirati sredstvima planiranim za tu namjenu iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2024. godinu, njihovi nositelji te iznosi odobrenih potpora. Sredstva su dodijeljena…
Vidi izvornu objavu