Slider Image

Krapinsko-zagorska županija

Indeks razvijenosti: Krapinsko-zagorska županija jedina napredovala u viši rang

15.04.2024 23:41
Sukladno novoj Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Krapinsko-zagorska županija nalazi se u trećoj skupini, odnosno drugoj polovini iznadprosječno razvijenih županija. Novi indeks razvijenosti Krapinsko-zagorske županije iznosi 101,297, što je povećanje u odnosu na 2018. godinu kada je indeks razvijenosti iznosio 97,976 te je prema tome bila smještena u... Vidi izvornu objavu