Odbor Regija 180424 5

Župan Dobroslavić u Odboru regija predstavio Mišljenje o proširenju EU na zapadni Balkan i Tursku

19.04.2024 07:23

Europski odbor regija usvojio je Mišljenje o proširenju EU na zapadni Balkan i Tursku koje je u funkciji izvjestitelja predstavio župan Nikola Dobroslavić u četvrtak na 160. plenarnoj sjednici u Bruxellesu.

Europski odbor regija usvojio je Mišljenje o proširenju EU na zapadni Balkan i Tursku koje je u funkciji izvjestitelja predstavio župan Nikola Dobroslavić u četvrtak na 160. plenarnoj sjednici u Bruxellesu. Dokument koji je izadio župan Dobroslavić odgovor je na posljednje izvješće Europske komisije o napretku postignutom u reformama koje su potrebne za ulazak zemalja kandidata u EU, a odnosi se na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju, Tursku te Kosovo, kao potencijalnu zemlju kandidatkinju.

U dokumentu Mišljenje naglašen je geostrateški značaj proširenja, kao povijesno najučinkovitiji instrument vanjske politike EU, na sve zemlje zapadnog Balkana, te ga se podupire kao proces koji se temelji na zaslugama i kao ulaganje u dugoročni mir stabilnost, sigurnost i razvoj diljem kontinenta. Proširenje je posljednjih godina postalo sve važnije u politici EU-a, ali preporuke Odbora regija potvrđuju da javno raspoloženje u nekim zemljama koje traže članstvo u EU nije više pozitivno kao što je nekad bilo. Također naglašena je važnost daljnjih napora diljem regije u ključnim područjima vladavine prava, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, slobodi medija, rodnoj ravnopravnosti i pravima manjina. Potrebno je usklađenje politika zemalja kandidatkinja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, regionalna suradnja, te konstruktivan i miran pristup rješavanju otvorenih bilateralnih pitanja. Upozoreno je na opasne i neprihvatljive ideje o promjenama granica u regiji. Ukazano je na iznimnu važnost financiranja za zemlje kandidatkinje od strane EU-a u cilju poboljšanja kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti putem instrumenta za reformu i rast za zapadni Balkan koji će osigurati do dvije milijarde eura bespovratnih sredstava i četiri milijarde eura u vidu zajmova između 2024. i 2027. godine.

U svom govoru župan Dobroslavić naglasio je kako je pitanje proširenja od velike važnosti za Europsku uniju. ”Dobro je za EU i za zemlje proširenja ako se isto odvija prema utvrđenim kriterijima. Odbor regija potiče sve zemlje kandidatkinje na njihovom pristupnom putu, ali one moraju pokazati predanost i političku volju da provedu potrebne reforme i konačno ispune sve kriterije za članstvo. Lokalne i regionalne vlasti u zemljama proširenja trebaju biti uključene u sve procese u tim zemljama, a odbori i radne skupine Odbora regija stoje im na raspolaganju za svu pomoć u provedbi potrebnih reformi”, rekao je župan Dobroslavić.

Odbor regija se u Mišljenju bavio ocjenom napretka u eurointegracijama svake zemlje kandidatkinje ponaosob iz pogleda uloge lokalnih i regionalnih vlasti te istaknuo njihovu ključnu ulogu u provedbi reformi povezanih s pravnom stečevinom EU-a, naglasio potrebu za učinkovitijom suradnjom i njihovim uključivanjem u pitanja povezana s proširenjem te potrebu za nastavkom reformi na lokalnoj i regionalnoj razini.

Na plenarnoj sjednici se osim usvajanja mišljenja i rezolucija raspravljalo o jačanju europskog jamstva za djecu i sustava za zaštitu djece, politici kohezije te o predstojećim izborima za Europski parlament.

Europski odbor regija politička je skupština 329 delegata, dužnosnika iz 27 zemalja članica koji 6 puta godišnje raspravljaju o svim temama kojima se bavi Europska komisija i Europski parlament, a tiču se lokalnih i regionalnih vlasti.