Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Sjednica Radne skupina za pravna pitanja
  • Sjednica Radne skupina za pravna pitanja
  • Sjednica Radne skupina za pravna pitanja
  • Sjednica Radne skupina za pravna pitanja

Sjednica Radne skupina za pravna pitanja

U Zagrebu je u srijedu 21. rujna održana sjednica Radne skupine za pravna pitanja Hrvatske zajednice županija. Jedna od tema jučerašnje sjednice bila je vezana uz upravljanje i raspolaganje državnom imovinom na području jedinica područne (regionalne) samouprave. Na početku sjednice okupljeni su raspravili trenutni status predmeta vezanih uz upravljanje državnom imovinom te smjerove moguće decentralizacije u ovom području. Nadalje, voditeljica Radne skupine Marina Jakšić se osvrnula na dužnost općina, gradova i županija po pitanju unosa nekretnina u postojeći sustav Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva te istaknula da je iznimno važno za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da se aktivnije uključe u suradnju sa Središnjim državnim uredom po tom pitanju.

Uslijedila je rasprava oko usklađivanja županijskih akata vezanih uz Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te akata vezanih u novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi jer je u novom Zakonu propisana mogućnost da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može dati u zakup javnim natječajem prostor za rad i nekretnine u njezinu vlasništvu fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture za obavljanje pojedine kulturne djelatnosti odnosno djelatnosti koje su od posebnog interesa za kulturni razvitak jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  

Na kraju sjednice okupljeni su raspravljali i razmijenili iskustva o aktualnim temama iz područja službeničkih odnosa, sukoba interesa, imenovanja/razrješenja, formiranja pojedinih radnih tijela, temeljem posebnih propisa i slično.