Workshop

Predstavljanje Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata

14.12.2023 12:35

Ministarstvo financija kao korisnik EU projekta "Uspostava učinkovitog sustava ocjene i odobravanja investicijskih projekata koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ (UP.04.1.1.08.0002) izradilo je Prijedlog uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata.

Člankom 47. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) utvrđeni uvjeti koji prethode preuzimanju obveza po investicijskim projektima, odnosno da proračunski korisnici državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima nakon provedenog stručnog vrednovanja i ocijenjenoj opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta. Odredbe članka 47. Zakona o proračunu na odgovarajući se način primjenjuju na izvanproračunske korisnike.

Zakonom o proračunu određeno je da će Vlada Republike Hrvatske uredbom propisati način ocjene i postupak odobravanja investicijskih projekata.

Kako bi se svi budući obveznici primjene Uredbe upoznali s odredbama Uredbe te obvezama koje proizlaze stupanjem na snagu iste, ovim vas putem pozivamo na sudjelovanje na on-line radionici koju organizira Ministarstvo financija u suradnji s Državnom školom za javnu upravu.

Predviđeno trajanje on-line radionice je dva (2) sata, a termini za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su sljedeći:

·         ponedjeljak (18.12.) od 11 do 13h

·         utorak (19.12.) od 11 do 13h.