Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Pogled u 2023.: Krapinsko-zagorska županija

Pogled u 2023.: Krapinsko-zagorska županija

Županijski razvoj i važni projekti u 2022. godini

2022. godina bila je prepuna izazova. Osim još uvijek aktualne pandemije, borili smo se i borimo se s posljedicama dva potresa. Tu je i problem nekontroliranog rasta cijena građevinskog materijala, energenata i repromaterijala, što je dovelo do toga da su nam svi projekti poskupjeli. S druge strane, u jednom se trenutku dogodila i nestašica materijala koja je na pojedinim gradilištima usporila i samu gradnju. Dodatna otežavajuća okolnost koja se pojavila svakako je i je agresija Rusije na Ukrajinu, zbog čega su se dodatno poremetili uvjeti na tržištu. No, to nije usporilo naše projektne aktivnosti. U 2022. godini 17 projekata Županije i županijskih institucija u iznosu 22,6 mil eura bilo je u provedbi te se njih 27, u iznosu od 8 milijuna eura, pripremalo za naredno razdoblje. Veliki dio našeg angažmana bio je usmjeren i na ublažavanje posljedica razornih potresa. Sredstvima namijenjenim obnovi zgrada oštećenih u potresu, zgradama javne namjene, obnovljene su javne zgrade u županiji, u iznosu od 10,7 milijuna eura. Sve projektne aktivnosti predstavljaju realizaciju Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije i vrlo smo ponosni i zadovoljni na realizirano, a posebno u okolnostima velikih izazova i neizvjesnosti.

Koliko će, posebice energetska kriza i inflacija, utjecati na daljnji razvoj županije?

Svakako da 2023. godina neće biti nimalo manje izazovna, kad govorimo u kontekstu globalnih kriza koje su nas pogodile. Započete projekte svakako treba završiti, a što se tiče planiranih projekata, bit će potrebno pomno pratiti situaciju i prilagoditi se trenutku, s obzirom na brojne neizvjesnosti koje se mogu pojaviti. Velika očekivanja imamo od Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, pripremamo se za njega, no nažalost informacije koje bismo trebali imati u fazi pripreme, nemamo, i to je veliki problem. Vrijeme je kad malo možemo dugoročno sa sigurnošću planirati, trebamo biti fleksibilni, spremni na iznenadne promjene, opredijeljeni za odgovornost, stručnost i rad. To je jedini put kako možemo odgovoriti na sve izazove koje 2023. stavlja pred nas.