Hrvzz Image

Još tjedan dana za prijavu na kreativni natječaj „Mi možemo jednako“!

07.02.2020 10:00

Prednost će imati radovi usmjereni na suzbijanje diskriminacije i rodnih stereotipa.