Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana sjednica Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje

Održana sjednica Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje

U petak 25. studenoga održana je sjednica Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno uređenje Hrvatske zajednice županija. Tema današnje sjednice bio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je trenutno na savjetovanju do 30. studenoga. Članovi i članice Radne skupine raspravili su novosti koje donosi novi zakon te je dogovoreno kako će se zajedničko mišljenje uputiti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Kako je navedeno na stranicama e-savjetovanja, skraćeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 15 dana za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju nužno je radi potrebe da isti bude upućen što hitnije u daljnju proceduru donošenja. Naime, provesti će se povezivanje temeljnih registara i baza podataka uspostavom središnjeg sustava interoperabilnosti te uspostava preduvjeta za ubrzani razvoj e-usluga na temelju dostupnih podataka, te će se omogućiti prelazak važećih prostornih planova iz analognog u digitalni oblik.

Nadalje, s ciljem jačanja energetske samodostatnosti Republike Hrvatske i poticanja ulaganja u obnovljive izvore energije, potrebno je donošenje izmjena i dopuna Zakona o prostorom uređenju kako bi se olakšalo i ubrzalo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama planiranim za tu namjenu prostornim planovima, ali i omogućilo gradnju, odnosno postavljanje solarnih elektrana na površinama na kojima to prostornim planovima nije izrijekom zabranjeno, a u svrhu omogućavanja ubrzane realizacije investicija u sunčane elektrane.