Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Održana radionica o planiranju i izvršavanju proračuna
  • Održana radionica o planiranju i izvršavanju proračuna

Održana radionica o planiranju i izvršavanju proračuna

U prostorijama Hrvatske zajednice županija u ponedjeljak 4. lipnja 2018. održana je edukacija na temu proračunskog planiranja i izvršenja proračuna za jednice područne (regionalne) samouprave.

Radionica je organizirana u suradnji s tvrtkom Libusoft Cicom, a svoja znanja o ovoj temi s prisutnima je podijelila Maja Štargl, dipl. oec.

Sudionici na radionici su imali priliku razraditi zakonski okvir proračunskog planiranja, proračunski kalendar, primjenu proračunskih klasifikacija u planiranju, upute proračunskim korisnicima, kao i uključivanje financijskih planova u konsolidirani plan proračuna. Poseban naglasak radionice stavljen je na najčešće utvrđene nepravilnosti u planiranju sa konkretnim primjerima iz prakse.

Istaknuta je važnost Pravilnika o proračunskim klasifikacijama te njegova primjena. Sama organizacija cjelina proračuna i proračunskih korisnika definirana je hijerarhijski u skladu s pravima i odgovornostima. Financijski plan proračunskog korisnika mora obuhvatiti sve izvore financiranja, zbog čega postoji obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U drugom dijelu radionice sudionici su imali prilike saznati više o zakonskim ograničenjima u izvršenju proračuna, polugodišnjem i godišnjem izvještavanju, izvršenju proračuna u slučaju promjene organizacijske klasifikacije tijekom proračunske godine te najčešćim nepravilnostima u izvršenju proračuna.

Radionici su aktivno pristupili članovi županijskih Upravnih odjela za proračun i financije u svrhu razmjene iskustava i dobre prakse, ali i unificiranja primjene pravilnika i zakona potrebnih za proračunsko upravljanje.