Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Od nove godine županije preuzimaju poslove Ureda državne uprave
  • Od nove godine županije preuzimaju poslove Ureda državne uprave
  • Od nove godine županije preuzimaju poslove Ureda državne uprave

Od nove godine županije preuzimaju poslove Ureda državne uprave

Ministar Uprave Ivan Malenica i Josipa Rimac, državna tajnica u ministarstvu uprave sa suradnicama održali su radni sastanak sa županom Goranom Paukom i predstojnicom Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji Editom Grubišić i njihovim suradnicima o povjeravanju poslova Ureda državne uprave Županijama.

Šibensko-kninska županija ujedno je i zadnja županija koju je ministar Ivan Malenica posjetio s ciljem što bolje pripreme za predstojeću reformu državne uprave kojom će se ukinuti Uredi državne uprave, a poslovi povjeriti županijama i to od 1. siječnja 2020. godine. Tema sastanka bile su usklađivanje ustroja županija sa povjerenim poslovima, Sporazum o preuzimanju povjerenih poslova i službenika i namještenika, planiranje sredstava za financiranje povjerenih poslova u proračunima za 2020. godinu, definiranje hodograma aktivnosti oko tehničkih prilagodbi povjerenih poslova i ostala pitanja vezano za povjeravanje poslova.

„Za realizaciju ove reforme bilo je potrebno donijeti novi Zakon o sustavu državne uprave što je učinjeno u srpnju ove godine te izmijeniti 66 posebnih zakona kako bi se poslovi Državne uprave povjerili županijama. Što se tiče karaktera poslova koji se prenose na županije, riječ je o preuzimanju poslova iz društvenih djelatnosti, gospodarstva, imovinsko-pravnih odnosa i poslova opće uprave čime bi se županijama omogućilo da obavljaju državne poslove, što podrazumijeva i preuzimanje državnih službenika, sredstava za rad i opreme. Za obavljanje tih poslova na razini Republike Hrvatske za 2020. godinu osigurano je 350 milijuna kuna, te 150 milijuna kuna za otpremnine djelatnika državne uprave.“

– kazao je ministar Malenica.

Predsjednik hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk izrazio je zadovoljstvo sa svim što je do sad učinjeno.

„Promijenjeni su temeljni zakoni i čeka se promjena još 60-ak propisa do kraja godine. Od nas se očekuje uspostava suradnja s državnom upravom i procjena svega što moramo napraviti kako bih sustav do početka siječnja 2020. profunkcionirao bez prekida. Ovo je primjer jedne funkcionalne  decentralizacije kakvu smo mi župani okupljeni u Hrvatskoj zajednici županija i tražili, jer smo smatrali da možemo dobar dio tih poslova obavljati efikasnije i racionalnije nego državna uprava. Prirodni je slijed da ovakve vrste poslova obavljaju regionalne samouprave, kakve smo i nekad prije imali. Sad se vraća 'dijete materi' u pravom smislu, a kao rezultat toga uvjeren sam da će građani imati kvalitetniju i bržu uslugu.“ 

Predstojnica Ureda državne uprave Edita Grubišić iskazala je uvjerenje da će se ovaj proces uspješno provesti do početka slijedeće godine, te naglasila da je ova reformska mjera tek jedan početak decentralizacije koji je potreban svima. „Od 1. siječnja bit ćemo lokalni službenici, a ne državni, ali ćemo svoj posao savjesno obavljati kao i dosada“, kazala je Grubišić.

Ova reforma je ujedno i prvi korak prema decentralizaciji te se očekuje da će vrlo brzo pokazati prve rezultate.