Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Najava: Tim4Pin Webinar "Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u postupcima javne nabave radova i inženjerskih usluga"

Najava: Tim4Pin Webinar "Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u postupcima javne nabave radova i inženjerskih usluga"

U postupcima javnih nabava vrlo je važno poznavanje posebnih propisa, uredbi, priručnika, uputa, mišljenja MINGO, rješenja DKOM-a i presuda VUS-a. Navedeno je posebice važno kada su u pitanju javne nabave sufinancirane EU fondovima jer slijede ex-ante, ex-post kontrole i terenske provjere od strane posredničkih tijela i financijske korekcije u slučaju utvrđenih nepravilnosti.

Zakonska regulativa u području gradnje jedno je od učestalije mijenjanih pravnih područja što kod naručitelja često izaziva nedoumice prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje, a posebice u dijelovima koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, posebne uvjete za izvršenje ugovora, uvjete koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlogu ugovora o javnoj nabavi i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.

Slijedom navedenog, predmetnu radionicu organiziramo s ciljem upoznavanja polaznika sa primjenom izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga s naglaskom na postupke financirane sredstvima ESI fondova.

Neka od pitanja na koja ćemo odgovoriti na radionici:

  • Kako pravilno odrediti predmet nabave i primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje?
  • Kako pravilno odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta?
  • Što je sve potrebno uzeti u obzir prilikom sastavljanja prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje?
  • Koje su najčešće pogreške javnih naručitelja?
  • Nadalje, člancima 327. – 331. ZJN 2016, određena su pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Kako ga pravilno pripremiti i provesti te što nakon toga?

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Prijave i ostale informacije na: https://tim4pin.hr/radionce/webinar-primjena-izmijenjenog-zakonodavstva-iz-podrucja-gradnje-u-postupcima-javne-nabave-radova-inzenjerskih-usluga-najcesci-propusti-nepravilnosti-narucitelja-te-kako-ih-ispraviti/