Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Međunarodna konferencija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima nakon 2020. godine

Međunarodna konferencija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima nakon 2020. godine

Varaždinska županija, u suradnji s Javnom ustanovom za regionalni razvoj Varaždinske županije, organizira međunarodnu konferenciju o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima nakon 2020. godine.

Događaj se organizira u sklopu provedbe dvaju projekata,  i to:

-“Together for Cohesion: Let’s rEUnite!“ u kojem je Vodeći partner Skupština europskih regija, a Varaždinska županija jedna od projektnih regija. Projekt je prijavljen na javni poziv Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije. Cilj projekta je jačanje svijesti o važnosti programa i projekata koji se financiraju kroz Kohezijsku politiku i fondove. Regije uključene u projektne aktivnosti su: Trentino (Italija), Alba i Timis (Rumunjska), Katalunja (Španjolska), Csongrad (Mađarska) i Varaždinska županija. Uključene regije organiziraju različite događaje kojima nastoje građane uključiti u dijalog  i predstaviti načine na koje Kohezijska politika utječe na živote građana.

-„Suradnja za razvoj“ Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA), koji je financiran  sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć. U sklopu provedbe projekta provode se različite besplatne informativne i edukativne aktivnosti namijenjene jedinicama lokalne i regionalne samouprave, javnopravnim tijelima, ali i ostalim zainteresiranim skupinama s područja Varaždinske županije, a u svrhu jačanja njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Također, zaposlenici Javne ustanove pružaju besplatnu savjetodavnu pomoć navedenim korisnicima

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici europskih regija koji će prezentirati kako su koristili EU fondove u financijskoj perspektivi 2014-2020, koje preporuke imaju za hrvatske županije, te kako regije putem međuregionalnih organizacija mogu zastupati svoje interese u području Kohezijske politike. Tako će g. Michiel Rijsberman, regionalni ministar u Flevolandu (Nizozemska), ujedno i voditelj Radne skupine za Kohezijsku politiku u Skupštini europskih regija predstaviti nizozemski sustav programiranja kohezijske politike, te način kako regije zagovaraju svoje interese u EU institucijama i organizacijama te mogućnosti koje Skupština europskih regija pruža svojim članicama regijama u zastupanju njihovih interesa pred EU institucijama. 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU predstavit će pregled iskorištenosti EU fondova u dosadašnjem razdoblju te najaviti novosti vezane za novu financijsku perspektivu. O financijskim i drugim učincima korištenja fondova Kohezijske politike u RH, najvećim izazovima u perspektivi 2014.-2020. te naučenim lekcijama za razdoblje 2021.-2027. govorit će Jakša Puljiz s Instituta za razvoj i međunarodne  odnose iz Zagreba. Kako županije mogu utjecati na kreiranje kohezijske politike objasnit će Tina Wu iz Skupštine europskih regija, najveće nezavisne međuregionalne organizacije.

Konferencija će se održati 13. veljače  o.g. s početkom u 10.00 sati, u Park Boutique hotelu Varaždin. Na konferenciji će biti osiguran simultani prijevod hrvatski-engleski.

U prilogu dostavljamo program konferencije.

S obzirom na ograničenost mjesta i organizacijske uvjete, molimo da sudjelovanje potvrdite na e-mail adresu: larisa.krizan-breljak@vzz.hr