Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Konferencija "Lokalni reusursi i koncesije": Trebamo li decentralizirati prihode od koncesija?

Konferencija "Lokalni reusursi i koncesije": Trebamo li decentralizirati prihode od koncesija?

U zagrebačkom hotelu Westin 23. listopada (petak) održat će se konferencija „Lokalni resursi i koncesije“, a očekuje se sudjelovanje brojnih predstavnika europskih i državnih institucija, Vlade RH, udruga, ali i jedinica lokalne samouprave i tvrtki, s ciljem rasprave o aktualnim temama odgovornog korištenja prirodnih dobara (vode, šume, rude, poljoprivredna zemljišta, energenti…) te izdavanju najrazličitijih vrsta koncesija.

Naime, u RH prevladava centralizirani model u kojem državi pripada najveći dio koncesijskih naknada. Prema podacima za 2018. godinu, izravni prihodi državnog proračuna od naknada za koncesije iznosili su 664,1 mil. KN, dok su direktni prihodi JLPRS-a bili na razini od 111,4 mil. KN.

Je li ovakav model dobar ili bi ga trebalo više decentralizirati bit će jedno od glavnih pitanja zagrebačke konferencije, a raspravljat će se i o resursnoj učinkovitosti, kružnom gospodarstvu, jačanju domaće nabave sirovina, smanjivanju osjetljivosti na tržišne poremećaje te ponuditi rješenja i smjernice za budućnost.

Partneri i pokrovitelji: Hrvatska zajednica županija, Udruga gradova, Hrvatska zajednica općina, Grad Zagreb

IzvorKOMUNAL