Logo Sdg

Jedinstveni digitalni pristupnik: jedinstveno korisničko sučelje integrirano u portal Vaša Europa

09.01.2024 13:08

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva nositelj je provedbe Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika, uz koordinaciju Nacionalnog koordinatora.

Digitalna transformacija ima temeljni utjecaj na unutarnje tržište, jedno od najopipljivijih postignuća Europske unije (EU). Stvaranje istinskog jedinstvenog digitalnog tržišta - na kojem je osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala i gdje pojedinci i tvrtke mogu neprimjetno pristupiti i vršiti mrežne aktivnosti pod uvjetima poštene konkurencije i uz visoku razinu potrošača i zaštita osobnih podataka, bez obzira na njihovo državljanstvo ili mjesto prebivališta - jedan je od stalnih ključnih prioriteta EK-a. – Preuzeto sa rdd.gov.hr

Temeljna pravila javne politike (EU/EGP)

  1. Transparentnost i jednostavnost svih regulatornih informacija, prije svega o procedurama, zahtjevima i uvjetima za uslužne djelatnosti

  2. Lakše pokretanje poslovanja i pristup tržištu usluga kroz administrativno pojednostavljenje i digitalizaciju procedura, općenito i za pojedine uslužne djelatnosti

  3. veća integracija jedinstvenog tržišta kroz prekograničnu slobodu pružanja usluga odnosno odsutnost obveze poslovnog nastana u RH za pružatelje usluga (EU/EGP)

Obvezujući okvir pravila (EU/EGP)

Uredba EU o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika

Provedbena Uredba I za statistiku i povratne informacije

Provedbena Uredba II za sustav OOTS

• EU Direktiva o uslugama; horizontalno prenijeta kroz Zakon o uslugama; pogotovo čl. 14. i 15. i/ili sektorske propise u području tržišta usluga

Opseg obveza (EU)

• Sve razine javne vlasti, uključujući županije, gradove i općine

Relevantne upravne jedinice

• Odjeli za gospodarstvo – trgovina, tržnice, ugostiteljstvo, turizam, ostale uslužne djelatnosti u privatnom sektoru, obrti, ulaganja

• Jedinstveni upravni odjeli

• Odjeli za informatiku i/ili digitalni marketing – što lakša dostupnost i navigacija putem web stranice odnosno što manji broj klikova do bitne informacije

Generalni provedbeni okvir

• Svaka županija, grad i općina u okviru svoje službene stranice treba razviti i ažurirati posebnu pod-stranicu koja će biti objavljena putem nove pod-stranice Jedinstvene kontaktne točke za usluge i prijavljena u repozitorij poveznica Europske komisije, a detaljne smjernice pogledajte ovdje.

• Svaka pod-stranica trebala bi imati kontinuirani (stalni) URL model nastavak

…/single-digital-gateway (EN) tj. …/jedinstveni-digitalni-pristupnik (HR) – preporuka zbog prepoznatljivosti, vidljivosti odnosno optimizacije za tražilice (SEO); oba su jezika obvezna (HR & EN)

• Logo Vaša Europa, dostupan ovdje (detaljnije upute), treba voditi na stranice europskog Jedinstvenog digitalnog pristupnika Vaša Europa (HR pod-stranica) odnosno Your Europe (EN pod-stranica)

• Upitnik za povratne informacije korisnika obvezan je dio svake pod-stranice. Detaljna objašnjenja su na stranici 9 do 13.

• Na županijskim pod-stranicama unijeti poveznice na gradove i općine – za početak barem na naslovnu stranicu, a kada bude dostupno na razvijenu pod-stranicu „Jedinstveni digitalni pristupnik“

Već uspostavljene pod-stranice – primjeri (na osnovi internetskog pretraživanja)

Županije

https://www.obz.hr/index.php/hr-jedinstveni-digitalni-pristupnik

https://bbz.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik

https://medjimurska-zupanija.hrjedinstveni-digitalni-pristupnik-hr/

https://kckzz.hr/hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/jedinstveni-digitalni-pristupnik-hr/485

https://bpz.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik

Gradovi i općine

https://www.bjelovar.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://www.koncanica.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://www.cazma.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://garesnica.eu/index.php/jedinstveni-digitalni-pristupnik.html

https://www.osijek.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://www.opcina-antunovac.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://www.beli-manastir.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://valpovo.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://www.opcina-vuka.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

https://zapresic.hr/jedinstveni-digitalni-pristupnik/

Opseg i sadržaj informacija

• Pod-stranica Jedinstveni digitalni pristupnik trebala bi sadržavati jedinstveni pristup informacijama o kontaktima (obično odjel za gospodarstvo), zahtjevima, procedurama, dozvolama odnosno specifičnim uvjetima za uslužne djelatnosti (prije svega točka N. priloga I. Uredbe), te ulaganjima i gospodarstvu općenito

• Dovoljno je objaviti lokalno i regionalno specifične regulatorne informacije te potom staviti hipervezu na nacionalne uvjete za uslužne djelatnosti objavljene putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge (npr. pod Trgovina, Turizam, ugostiteljstvo, smještaj i druge relevantne djelatnosti); primjeri s navedene poveznice pružaju i dobru praksu glede strukture i jednostavnosti sadržaja informacija

• Prilikom referiranja na nacionalne informacije o registraciji poslovanja, bitno je primarno informirati o dostupnim digitalnim opcijama za registraciju poslovnog nastana i obrta, kako stoji na i, počevši od sustava START koji uz određene tehničke uvjete pruža najjednostavnije i najbrže rješenje (one-stop-shop)

• Opseg informacija mora uključivati sve regionalno i lokalno relevantne obveze iz priloga I. Uredbe te nadilaziti iste

• Korisno je objaviti i razne poveznice na dodatne informacije (vodiči za poslovanje i ulaganja, razvojne agencije i dr.)

Korisne preporuke za izbjegavanje previše formalizma te strukturu i pojednostavljenje teksta (preporuke vrijede i za gore navedene primjere)

• Informacije na hrvatskom i engleskom jezike trebale bi biti identične

• Referiranja na propise (i njihove brojeve) staviti na kraj umjesto početak teksta

• Poveznice (hiperveze) unositi u relevantni dio teksta umjesto kao URL pored teksta

• Svaki kontakt e-pošte treba biti u mailto formi (npr. info@tijelo.hr)

• Navoditi samo iznose naknada i pristojbi, bez navođenja tarifnih brojeva

• Iznose naknada navoditi u formi 7,20 EUR (HR verzija) odnosno EUR 7.20 (EN verzija), ili Nema odnosno None

• U kontekstu obvezne dostupnosti elektroničkih postupaka, način plaćanja mora bi internetsko bankarstvo s prikazom svih podataka za plaćanje; istovremeno se predlaže raditi na povezivanju u sustav e-Pristojbe

• U kontekstu obvezne dostupnosti elektroničkih postupaka, potrebno je objaviti odgovarajuću e-poštu putem koje se mogu skenirano poslati svi obrasci, uz vlastoručni potpis i bez pečata

• Minimalni kontakt podaci o nadležnom tijelu trebaju biti e-pošta i telefon

• Informacije o pravnim lijekovima trebale bi sadržavati i mogućnost kontaktiranja tijela putem e-pošte

• Na kraju svakog pojedinog teksta (svake pod-stranice) navesti i datum zadnjeg ažuriranja.

SDG službena stranica s tehničkim uputama

Za sva pitanja i podršku: dejan.vukelic@rdd.gov.hr; daniel.hinst@mingor.hr