Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o izmjenama o dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o izmjenama o dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti objavila e-raspravu na temu izmjena i dopuna Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta. 

Člankom 29. stavkom 1. točkom Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) propisana je ovlast Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) za donošenje pravilnika kojim se propisuje izračun i visina naknade te način plaćanja naknade za pravo puta iz članka 28. ZEK-a.

Rasprava je otvorena do 13. svibnja 2022. godine, a dostupna je na poveznici: https://e-rasprave.hakom.hr/erasprava/public/discussions/648

Potrebna je prijava na raspravu: https://e-rasprave.hakom.hr/erasprava/public/subscribe?status=opened