Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Intervju: Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić

Intervju: Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić

1. Poduzetništvo ima velik značaj u Županiji. Kako, neovisno od EU projekata, planirate poticati razvoj poduzetništva?

Poduzetnici su nositelji gospodarskog razvoja. Gospodarstvo vidim kao mehanizam u kojem svi kotačići moraju funkcionirati ujednačeno. Bez razvoja poljoprivrede, stočarstva i šumarstva, nema ni baze koja otvara mogućnost pokretanja prerade i proizvodnje koja daje dodatnu vrijednost našim sirovinama. Bez proizvodnje i prerade sirovine nema ni novih radnih mjesta ni kvalitetne trgovine i plasmana proizvoda na europska i svjetska tržišta. Sve to potrebno je ponuditi na vlastitom pragu turistima, a imamo puno toga za ponuditi. To je ciklus koji, ako je ujednačen, potiče razvitak cijelog kraja, privlači ulagače i jamči povećanje ukupnih prihoda županije čime se posljedično podiže potrošnja i životni standard stanovnika.

Kako bi potaknula investicije Vukovarsko-srijemska županija provodi programe kreditnih linija kojima poduzetnicima subvencionira kamate na realizirane kredite. U skladu s proračunskim mogućnostima, provodi se Program za poticanje razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019.-2022. u okviru kojega je do sada osigurano 1,85 milijuna kuna.

Nakon što provedemo dodatnu analizu stanja u gospodarstvu, uvest ćemo nove, ciljane mjere da bi pomogli poduzetnicima u jačanju gospodarstva županije i podizanju profitabilnosti ali i da im olakšamo poslovanje i potaknemo nova ulaganja koja će dovesti do novih radnih mjesta. Otvorit ćemo vrata poduzetnicima da se i sami uključe u definiranje mjera i aktivnosti županije koje smatraju najpotrebnijima.

 

2. Što bi izdvojili iz usvojenog proračuna za sljedeću godinu – na čemu je fokus od projekata i mjera?

U proračunu za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022.-2023. godinu naglasak je stavljen na strateške projekte u provedbi: Agro-tehnološki i Drvno-tehnološki centar. Također su osigurana sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije projekata Istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području VSŽ; Transportno-logistički centar VSŽ; Centar za preradu GMO free soje; Izgradnja regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačama u VSŽ ; Auto park Lipovac ; Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija; Suvremeni energetski učinkoviti toplinski sustav grijanja u Gradu Vinkovcima; Dvorac Khuen Bellassy u Nuštru; Regionalni centar za digitalizaciju i razvoj; Obrazovno-razvojni centar Vinkovci.

Fokus je na strateškim projektima Vukovarsko-srijemske županije, jačanju gospodarstva, revitalizaciji te pomoći poduzetničkim, razvojnim projektima i programima. Regionalni razvoj pokreće se i ostvaruje kroz projekte od lokalnog i regionalnog značaja.

Konkretizirani i operativno razrađeni razvojni projekti predstavljaju glavnu polugu za ravnomjerni i održivi regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Stvaranje internih kapaciteta za iskorištavanje financijskih i poslovnih prilika koje se otvaraju kroz proračun regionalne samouprave te kroz nacionalne i EU fondove nam je prioritet. Strateški projekti razvijeni i usmjereni prema našim najvećim resursima (poljoprivreda i prerada, šumarstvo i drvna industrija, promet i transport digitalizacija i sl.).

 

3. S obzirom na projekte, planirate li raditi na poticajima za poljoprivrednike?

Vukovarsko-srijemska županija i do sada je prepoznavala aktere zajedničke poljoprivredne politike EU koji su nedvojbeno mala i srednja okolišno i ekološki odgovorna poljoprivredna gospodarstva povezana sukladno triple-helix modelu sa politikom i znanošću.

Naša će nastojanja ići u smjeru potpore onim poljoprivrednim gospodarstvima koja razumiju i prihvaćaju ulogu poljoprivrede, i u našoj nacionalnoj strategiji i u EU dokumentima poput Europskog zelenog plana i drugima (Od polja do stola,…).

I nadalje ćemo ustrajno raditi na digitalizaciji i okolišno odgovornoj poljoprivredi koristeći pritom naše spoznaje i postignuća iz projekata koje provodimo i u kojima smo partneri. Već prakticiramo odredbe „Europskog zelenog plana“ i drugih strateških dokumenata. Dat ćemo potporu malim poljoprivrednim gospodarstvima da postanu dio velikog tržišta organizacijskim povezivanjem, poslovima vezanim uz kratke lance opskrbe radi dosizanja tržišta Jadrana i EU. najprije uz postupke legalizacije, potom koncentracije ponude, brendiranja i postizanja certificiranih standarda i preuzimanja i trženja njihovih proizvoda.