Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Gradimo Europu s lokalnim dionicima

Gradimo Europu s lokalnim dionicima

Projekt "Gradimo Europu s lokalnim dionicima" stvara europsku mrežu lokalno izabranih političara s ciljem predstavljanja Europske unije kroz do sada nezabilježen savez između europske i lokalne razine upravljanja.

Projekt će lokalnim političarima omogućiti suradnju i širenje informacija o pitanjima EU-a koja se tiču lokalnog stanovništva na lokalnoj razini. Također će pomoći u povećanju angažmana i poticanju rasprava na tu temu te o budućnosti Europe. Krajnji je cilj podupiranje stvaranja istinske europske javne sfere.

Europska komisija poziva lokalne zastupnike na prijavu za pridruživanje mreži. Potrebno je samo ispuniti obrazac, učitati izjavu s potpisom lokalnog dionika i zakonskog zastupnika te sve to poslati Komisiji.

Kad postane članom mreže, lokalni dionik redovito će sudjelovati u raspravama s članovima svoje izborne jedinice i/ili lokalnim medijima o općim političkim inicijativama te mjerama koje provodi EU.

Predstavljanje EU na lokalnoj razini od posebnog je značaja nakon zamaha koji je pokrenula Konferencija o budućnosti Europe i u kontekstu NextGenerationEU.

Projekt je organiziran u bliskoj suradnji s projektom Europska mreža regionalnih lokalnih savjetnika za EU Odbora regija.

Za više informacija, prijavite se i postanite član mreže, posjetite web-stranicu https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_hr

Prijave su otvorene od lipnja 2022.