Hrvzz Image

GBC online edukacija: Održivi proizvodi i tehnologije u graditeljstvu, 7. i 8.12.2022.

21.11.2022 11:00

Na edukaciji će se prikazati na koji način će se provesti dugoročna strategija obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.