Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • FINALE NAJ EU PROJEKTA 2022: Revitalizacija jezera Šoderica

FINALE NAJ EU PROJEKTA 2022: Revitalizacija jezera Šoderica

Natječaj za izbor najboljeg EU projekta i ove godine organizira Jutranji list u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU, Uredom Europskog parlamenta u RH te portalom zupan.hr. Prezentacijom uspješnih projekata EU-a želimo istaknuti doprinos i značaj koje ti projekti imaju u poboljšanju životnih uvjeta lokalne zajednice, krajnjih korisnika te hrvatskih građana u cjelini, odnosno gospodarskog razvoja Republike Hrvatske.

 

‘Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad‘ projekt je čijom provedbom je postignut značajan napredak u poboljšanju turističke atraktivnosti kroz uspostavu mnogobrojnih novih sadržaja za posjetitelje na području jezera Šoderica i Općine Legrad. Projekt je predložen od strane PORA – Razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije u izbor za najbolji EU projekt u kategoriji Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici. Projekt se je provodio od veljače 2017. godine do svibnja 2021. godine.

Nositelj projekta bila je Općina Legrad, a partneri PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Vrijednost projekta bila je 4.839.671 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 3.553.838,75 kuna, dok su vlastita sredstva iznosila 627.148 kuna.

Na području jezera Šoderica i Općine Legrad zahvaljujući projektu posjetiteljima se nude mnogobrojne mogućnosti, kao što je obilazak područja novo uspostavljenom poučno-tematskom stazom i promatranje bogatstva biljnih i životinjskih vrsta kojima ovo područje obiluje na novoizgrađenim vidikovcima/promatračnicama, igra i kvalitetno provođenje vremena za djecu na novim dječjim igralištima, obilazak okolice sa 10 električnih bicikla i hibridnim vozilom nabavljenim u okviru projekta, informiranje putem informacijsko-edukacijskih tabli postavljenih uz šetnicu ili uz pomoć turističkih vodiča i interpretatora educiranih kroz projekt. Uređena šetnica uz samo jezero Šoderica duga je 1,5 km, a uz šetnicu postavljena je javna rasvjeta te klupe i koševi za smeće.

Izrađen je Akcijski plan za upravljanje posjetiteljima na području Općine Legrad, izrađena Studija valorizacije prirodnih vrijednosti područja Šoderice, zaposlena je jednu osobu na projektu, tri su osobe educirane za turističkog vodiča i interpretatora, održano je 12 radionica za djecu osnovnoškolske i vrtićke dobi te nekoliko terenskih radionica za dionike.

Najbolji pokazatelj uspješnosti projekta je povećanje broja posjetitelja na projektnom području za minimalno 10% i revitalizacija jezera Šoderica te sadržaja koji se nude posjetiteljima.