Mentoring

Edukacija za nove mentore Dječjih vijeća i Dječjih foruma

27.02.2024 14:11

U sklopu projekta "Utjecaj, a ne ukras" održat će se edukacija za nove/voditelje mentore Dječjih vijeća i Dječjih foruma.

Dvodnevna edukacija za voditelje/mentore Dječjih vijeća i Dječjih foruma održat će se 15. i 16. ožujka u Zagrebu u hotelu Academia.

Edukacija je namijenja za:

  • voditelje i voditeljice Dječjih vijeća i Dječjih foruma koji vode Dječji forum/Dječje vijeće, ali još nisu prošli edukaciju (jer su osnovani između dviju edukacija)

  • voditelje i voditeljice Dječjih vijeća i Dječjih foruma koji tek žele osnovati Dječji forum/Dječje vijeće u svojim gradovima i općinama/županijama ili pri Društvima "Naša djeca"/ili školama

  • voditelje i voditeljice Dječjih vijeća i Dječjih foruma koji su prošli početnu edukaciju, ali smatraju da im je ova edukacija još dodatno potrebna

  • voditelje i voditeljice Dječjih vijeća i Dječjih foruma koji imaju potrebu za dodatnim edukacijama svojim mentora koji radu u paru (suvoditelji)

  • koordinatori iz gradova/općina/županija koji su kontakt osoba za rad Dječjih vijeća/foruma

Projekt provodi Savez Društava Naša djeca Hrvatske u partnerstvu s Hrvatskom zajednicom županija i potporu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te je sufinanciran iz CERV programa Europske unije.