Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • E-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima

E-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima

U tijeku je savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o brdsko-planinskim područjima. Tim se Zakonom kao dijelom opće politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske utvrđuje posebni cilj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja koja su, prema odredbama zakona kojim se uređuje regionalni razvoj, određena kao područja s razvojnim posebnostima.

Ovim zakonskim prijedlogom želi se ojačati razvojni potencijal brdsko-planinskih područja. Cilj je sustavno djelovanje kroz mjere i politike koje bi omogućile gospodarski oporavak kroz rast i razvoj investicija, te sprečavanje iseljavanja stanovništva i smanjenje negativnog demografskog trenda.

Prijedlogom se, između ostalog, uređuju pitanja jačanja lokalnih razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja, poticanje suradnje između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kreiranje novih politika mjera te zadržavanje, povratak raseljenog i poticanje naseljavanja stanovnika na brdsko-planinskim područjima.

U savjetovanje je moguće uključiti se do 7. srpnja i to putem web stranice e-Savjetovanja