Logo 7

e-savjetovanja: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

26.02.2024 07:58

Prijedlogom zakona o lobiranju predviđeno je proširenje djelokruga Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, koje će biti nadležno tijelo i za provedbu Zakona o lobiranju.

Tema savjetovanja je: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Opis savjetovanja: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (dalje u tekstu: Prijedlog zakona) u vezi je s izradom i donošenjem Zakona o lobiranju, odnosno njegovoj izradi se pristupa prvenstveno zbog donošenja Zakona o lobiranju. Prijedlogom zakona o lobiranju predviđeno je proširenje djelokruga Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (dalje u tekstu: Povjerenstvo), koje će biti nadležno tijelo i za provedbu Zakona o lobiranju. To će uključivati, između ostalog, uspostavu i vođenje Registra lobista u Republici Hrvatskoj, vođenje postupaka, primanje izvještaja lobista te izricanje mjera za kršenje odredbi predviđenih Prijedlogom zakona o lobiranju. Budući da je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa osnovano Povjerenstvo i njime se uređuje njegov pravni položaj, djelokrug i nadležnosti, Prijedlogom zakona mijenjaju se i dopunjuju odredbe na način da se uspostavi nadležnostima koje će Povjerenstvu i za provedbu Zakona o lobiranju. Također, po donošenju Zakona o sprječavanju sukoba interesa uočena je omaška u odredbi članka 23. stavka 2. u smislu ispuštanja riječi „osim“ između riječi „dužnost,“ i „ako prema posebnom zakonu,“ čime je odredba dobila drugačiji smisao od namjeravanog, što je također ispravljeno. Zaključno, sve novčane sankcije iskazane u kunama biti će iskazane u euru.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.3.2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26567