Logo 7

e-savjetovanja: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

26.02.2024 07:53

Ministarstvo financija provodi savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, s nacrtom konačnog prijedloga zakona .

Tema savjetovanja je: Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

Opis savjetovanja: Ministarstvo financija provodi savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji, s nacrtom konačnog prijedloga zakona (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga zakona) u trajanju od 15 dana, putem središnjeg državnog portala e-Savjetovanja. Nacrtom prijedloga zakona prenose odredbe Direktive (EU) 2022/2464 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 537/2014, Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Direktive 2013/34/EU u pogledu korporativnog izvještavanja o održivosti (Tekst značajan za EGP) (SL L 322/15, 16.12.2022.) (u daljnjem tekstu: CSRD direktiva). CSRD direktivom zahtjeva se provjera izvještaja o održivosti. Nacrtom prijedloga zakona prilagodio se pojam revizorskih usluga na način da se revizorske usluge dijele na osnovne revizorske usluge i dodatne revizorske usluge, dorađene su odredbe koje se odnose na revizorski ispit te se dodjeljuju dodatne zadaće revizijskom odboru, u pogledu provjere izvještaja o održivosti. Uzimajući u obzir da je rok za prijenos CSRD direktive 6. srpnja 2024. te da ovlašteni revizori i revizorska društva trebaju prve provjere izvještaja o održivosti obaviti u 2025. za poslovnu godinu 2024. predlaže se donošenje Nacrta prijedloga zakona provesti skraćeno javno savjetovanje kako bi se ovlašteni revizori i revizorska društva pravovremeno stigla pripremiti za nove zahtjeve.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.3.2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26586