Hrvzz Image

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izdala Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi

12.01.2017 08:00

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja objavila je Vodič za naručitelje u otkrivanju i prijavi kartela u javnoj nabavi s ciljem da naručiteljima javne nabave pomogne u prepoznavanju indicija koje upućuju na moguće zabranjene dogovore ponuditelja u postupku javne nabave.