30.04.2024 12:00

Hrvatska zajednica županija u suradnji s Libusoft Cicom d.o.o. organizira webinar pod nazivom Riznice za županije i proračunske korisnike županija koji će se održati u utorak, 30. travnja s početkom u 12 sati.

Neke od tema koje će se obrađivati na webinaru su:

1. Prekršajne odredbe neuspostavljanja riznice u zakonskom roku,

2. Savjeti za uspostavljanje pune riznice, tj. jedinstvenog računa,

3. Preduvjeti uspostavljanja jedinstvenog računa,

4. Suradnja županije i proračunskih korisnika kao ključ uspješne uspostave riznice,

5. Kada započeti i koliko vremena vam treba.