Najave / SEMINAR: Strateško planiranje

SEMINAR: Strateško planiranje

Sveučilište Libertas, Institut za razvoj i međunarodne odnose i Hrvatska zajednica županija organiziraju dvodnevni seminar STRATEŠKO PLANIRANJE koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja:

 • Značaj strateškog planiranja u javnom i privatnom sektoru;
 • Osnovna analiza – kako prikupiti i obraditi podatke, identificiranje problema i potreba;
 • Definiranje razvojne vizije i misije,
 • Definiranje ciljeva, prioriteta i mjera;
 • Izrada Akcijskog plana,
 • Strateško planiranje u multinacionalnim korporacijama;
 • Strateško planiranje u javnim poduzećima;
 • Evaluacija strateških programa. 

Seminar će se održati  25. i 26. ožujka 2022. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb.

Seminar će se održati prema uputama stožera civilne zaštite i uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

CILJEVI

 1. Polaznike uputiti u  vrste i sadržaj strateških planova, značaj planiranja za razvoj na nacionalnoj , regionalnoj i lokalnoj razini 
 2. Polaznike uputiti u značaj strateškog planiranja u kompanijama
 3. Polaznike uputiti u značaj evaluacije strateških planova
 4. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama izrade  strateški plan
 5. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama provedu evaluaciju strateškog plana
 6. Polaznicima dati konkretne savjete za izradu, provedbu i praćenje strategija u njihovim vlastitom poslovnom okruženju

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne samouprave;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i svima koji rade na izradi strateških razvojnih dokumenata;
 • poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • te svima koji žele steći početna znanja i profesionalne sposobnosti u području izrade i provedbe strateških razvojnih planova .

VIŠE INFORMACIJA NA POVEZNICI.