Najave / Edukacija "Žene u politici"

Edukacija "Žene u politici"

Hrvatska zajednica županija u suradnji sa Šibensko-kninskom županijom organizira okupljanje žena aktivnih u politici koje će se održati od 22. do 24. svibnja 2019. godine u Šibeniku.

Okupljanje započinje 22. svibnja zajedničkim druženjem, a nastavlja se prijemom župana Šibensko-kninske županija i predsjednika Zajednice g. Gorana Pauka.

U stručnom dijelu programa održat ćemo dvije edukacije vezane uz postavljanje ciljeva i vođenje efikasnih timova. Teme koje će edukacije obrađivati odnose se na;

  • Posljedice ne-postavljanja ciljeva,
  • Sedam ključnih faktora za ispravno postavljanje ciljeva,
  • Dvanaest koraka do ostvarenja,
  • Analiziranje vaših stilova rukovođenja,
  • Rad sa kolegama koji se opiru timskom radu,
  • Metode za rad u timovima u kojima ne postoji formalni voditelj.

Predavač je Sandro Kraljević, mag. psych. i pokretač inovativne platforme MIND LAB. Edukacija je namijenjena prvenstveno ženama koje se nalaze na voditeljskim pozicijama, dužnosnicama i lidericama (članicama Hrvatske zajednice županija). Obzirom da je broj mjesta ograničen,  molimo da svoje sudjelovanje obavezno prijavite na; tajnistvo@hrvzz.hr i melita.pavlek@hrvzz.hr .