Projekti / Antikorupcija i transparentnost

Projekt „Anti-corruption and transparency in public administration training for trainers and students“ financiran je od strane Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj u sklopu Programa malih potpora (Small Grants Program). U suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose IRMO, Hrvatska zajednica županija će ovaj projekt provoditi do 29. rujna 2018. godine. Tema projekta je antikorupcija s posebnim naglaskom na studente koji će tijekom ovog jednogodišnjeg projekta učiti o antikorupciji i transparentnosti u javnoj upravi. Kako u srednjim školama i fakultetima ne postoji predmet ili tematska cjelina koja bi se bavila ovom problematikom, ovim će projektom biti educirani profesori koji bi željeli u svoj program uvrstiti i dio o korupciji. Profesorima će trodnevni trening na ovu temu održati istaknuti američki stručnjak iz područja antikorupcije, a osim navedene aktivnosti bit će još organiziran okrugli stol i jednodnevna radionica za studente. Ukupna vrijednost projekata je 15 tisuća američkih dolara, od čega Hrvatska zajednica županija sudjeluje s 3 tisuće dolara.

„Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i regionalnoj samoupravi"

Pitanje prevencije i suzbijanja korupcije aktualno je u brojnim zemljama Europske unije, uključujući i Hrvatsku, pri čemu je rašireno uvjerenje građana u postojanje korupcije na svim razinama vlasti. Istraživanje Eurobarometra iz 2017. godine pokazuje da 94% ispitanih građana i građanki Hrvatske smatra da se problem korupcije posljednjih godina povećao. S druge strane, 80 posto ispitanika izjavilo je da nikada nije svjedočilo koruptivnim radnjama, a njih čak 95 posto nikada nije prijavilo slučaj nekog oblika korupcije.

Upravo kroz jačanje svijesti i informiranosti svih dionika i građana o korupciji i njenim najučestalijim oblicima te važnosti ukazivanja na iste, potrebno je raditi na unaprjeđenju sustava i izgradnji povjerenja. S obzirom na to da lokalna i regionalna samouprava predstavljaju sustav najbliži građanima, kao jedna od mjera nacionalnog akcijskog plana suzbijanja korupcije izrađen je „Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i regionalnoj samoupravi“.

Vodič je nastao na inicijativu Hrvatske zajednice županija, a u suradnji s Ministarstvom uprave, Ministarstvom pravosuđa te Državnom školom za javnu upravu. Riječ je o djelu četiriju autora – cijenjenih stručnjaka s područja pitanja antikorupcije: Marine Horvat, Jelene Drakulić, Darije Gradski i Duje Prkuta koje donosi teorijske odrednice korupcije, pregled potencijalnih uzroka korupcije, primjere Etičkog kodeksa službenika i namještenika, ali i testove za prepoznavanje mogućih koruptivnih radnji te zadatke koji će pomoći u izbjegavanju potencijalnih sukoba interesa. Vodič je osmišljen kao dio širih napora sprječavanja i suzbijanja korupcije u lokalnim i regionalnim zajednicama te predstavlja jednu od mjera aktualnog akcijskog plana koja, uz Strategiju suzbijanja korupcije u RH, ima za cilj educirati i osvješćivati službenike o pojavnim oblicima korupcije, uzrocima i posljedicama te načinima njenog sprječavanja.

Kao doprinos u borbi protiv korupcije na razini države, Hrvatska zajednica županija će diljem zemlje provoditi edukacije za službenike lokalne i regionalne samouprave temeljene na zaključcima i smjernicama sadržanim u Antikorupcijskom vodiču kako bi ih u svim hrvatskim županijama dodatno informirala i potaknula na aktivno sudjelovanje u borbi protiv korupcije.

Na razini Europske unije doneseni su prijedlozi koji sugeriraju kako se uhvatiti u koštac s ovim problemom, no spomenuti prijedlozi tek trebaju biti usvojeni i primijenjeni. Činjenica je da će državama članicama koje urušavaju vladavinu prava biti zaustavljene isplate iz europskih fondova, dok bi se, s druge strane, za države koje su voljne provoditi reformske zahvate osigurala dodatna sredstva iz zasebnog fonda.

Hrvatska, pa tako i Europa, treba slijediti upute koje će u procesima odlučivanja rizik od korupcije svesti na što manju moguću mjeru, a one se ponajprije odnose na uključenje više instanci u procese odlučivanja, povećanje transparentnosti i dostupnosti informacija te izgrađivanje integriteta osobe koja sudjeluje u ključnim procesima donošenja odluka.

Vodič možete besplatno preuzeti ispod teksta.