Međunarodna suradnja / Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti.

Odbor ministara ustanovio je 1994. godine Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe, a čine ga 291 zastupnik i 291 zamjenik, birani izravno za lokalne ili regionalne vlasti te dužnosnici njima izravno odgovorni.

Glavni je cilj Kongresa osigurati sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u procesu europskoga ujedinjenja i u radu Vijeća Europe. Jedna od njegovih najvažnijih zadaća jest promicanje lokalne i regionalne demokracije i jačanje prekogranične i međuregionalne suradnje u proširenoj Europi.

Kongres se bavi svim političkim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, naročito pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih služba i zdravstva.

Kongres prati kako zemlje članice primjenjuju načela lokalne demokracije navedena u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

 

PREDSTAVNICI U KONGRESU LOKALNIH I REGIONALNIH VLASTI VIJEĆA EUROPE

-u mandatu do kolovoza 2020. godine

Članovi:

1. Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije, voditelj hrvatskog izaslanstva - Hrvatska zajednica županija 

2. Vesna Hajsan-Dolinar, zamjenica župana Karlovačke županije (članica u izmjeni umjesto Sanje Bošnjak) - Hrvatska zajednica županija 

3. Antonija Jozić, gradonačelnica Pleternice - Udruga gradova u RH 

4. Mirko Mališ, načelnik Čačinaca - Hrvatska zajednica općina 

5. Ivan Hanžek, gradonačelnik Zaboka - Udruga gradova u RH 

Zamjenici:

1. Matija Posavec, župan Međimurske županije - Hrvatska zajednica županija 

2. Valter Flego, župan Istarske županije - Hrvatska zajednica županija 

3. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba - Udruga gradova u RH 

4. Josip Biladžija, gradonačelnik Garešnice - Udruga gradova u RH 

5. Glorija Paliska Bolterstein, načenica Raše - Hrvatska zajednica općina 

 

Koordinatorica: Iva Pintauer Šmit, Hrvatska zajednica županija (e-mail: iva.pintauer.smit@hrvzz.hr)