Savjeti mladih

Savjet mladih savjetodavno je tijelo grada, općine ili županije koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih. Čine ga mladi između 15 i 30 godina, izabrani od strane predstavničkih tijela jedinica lokalne ili regionalne samouprave na prijedlog udruga koje su opredijeljene za rad s mladima i za mlade, podmladaka političkih stranaka i neformalnih skupina mladih.

Djelokrug rada savjeta mladih obuhvaća, između ostalog, redoviti dijalog predsjednika savjeta s predstavničkim tijelom jedinice lokalne ili regionalne samouprave i to s ciljem unaprjeđivanja položaja mladih. Uz to, savjet mladih putem svojih predstavnika aktivno sudjeluje u radu predstavničkog tijela jedinica lokalne ili regionalne samouprave prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih.